Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)

O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3283-7
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
180
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)

O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej

Kategoria produktu:

Monografia zbiorowa O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej pod redakcją Damiana Kaji i Macieja Wróblewskiego jest owocem namysłu literaturoznawców z różnych ośrodków uniwersyteckich nad kategorią „kondycji człowieka” w odniesieniu do najnowszej literatury polskiej. Kategoria ta, rozwinięta w dziele Helmutha Plessnera (1892–1985), dziś już nieco zapomnianego dwudziestowiecznego niemieckiego myśliciela, jednego z twórców antropologii filozoficznej, pozwala badaczowi literatury odkrywać i analizować w tekstach obrazy człowieka jako istoty o ekscentrycznej postaci. Pojęcie ekscentryczności, wedle Plessnera, stanowi poręczne narzędzie opisu naszej działalności, w tym także sztuki.

Za sprawą cielesności potrafimy przeżywać siebie, lokować się w określonej przestrzeni, a zarazem wobec siebie się dystansować. Plessner określa ten charakterystyczny jedynie dla istoty ludzkiej stan „ekscentryczną pozycjonalnością” lub „pozycją ekscentryczną”. Kondycja człowieka, będąc kategorią o filozoficznej proweniencji, może mieć zastosowanie w praktyce badawczej odniesionej do tekstu. O ile Plessner pisał o człowieku w kontekście antropologii, o tyle literaturoznawca poszukiwać może za pomocą „kondycji człowieka” klucza do deskrypcji, a na dalszym etapie procedur analityczno-interpretacyjnych do zrozumienia mechanizmów konstruowania „tekstowego człowieka” w utworach polskiej literatury najnowszej.

Maciej Wróblewski
Wprowadzenie. Kondycja człowieka w perspektywie badań literackich/7

I.Kondycja człowieka w polskiej literaturze najnowszej: diagnozy, przekroje, motywy

Marek Grajek
Literatura doby kryzysu czy literatura jako katalog kryzysów? Obraz kondycji człowieka oczyma pisarzy polskich urodzonych po roku 1980/17

Maciej Wróblewski
Przyjemność życia. Dyskursy literackie o kondycji człowieka/33

Dorota Heck
Zmysł strachu. Kondycja człowieka przestraszonego jako motyw prozy polskiej po 1989 roku/47

Anna Figa
Człowiek wśród rzeczy. Rekwizytornia bohatera literackiego polskiej prozy najnowszej/63

Elżbieta Kruszyńska
Kondycja odbiorcy w literaturze dla dzieci i młodzieży a kondycja literatury dla dzieci i młodzieży. Komunikat/81

II. Conditio humana w lekturze: zbliżenia, tropy, interpretacje

Barbara Zwolińska
Rozbita tożsamość i trauma przeszłości w prozie Feliksa Netza po 1989 roku/97

Damian Kaja
Kondycja człowieka/kondycja tekstu. O postpamięci Pensjonacie Piotra Pazińskiego/117

Joanna Chłosta-Zielonka
Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów, Włodzimierza Kowalewskiego i Mariusza Sieniewicza/133

Roksana Sitniewska
„Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi”, czyli literacki testament Wiesława Myśliwskiego/149

Joanna Gulewicz
Transgresja rozszczepiona. Nekyja Marcina Siwka jako zwierciadło lęków przełomu tysiącleci/161

Biogramy/ 177

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum