Monika Krajewska

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3823-5
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
548
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Monika Krajewska

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Kategoria produktu:

Monika Krajewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Tłumaczka, autorka prac z zakresu przekładoznawstwa, współredaktorka czasopisma „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”.

Mariusz Wilk przez ponad dwie dekady mieszkał na północy Rosji, co znajduje odbicie w dziennikach pisarza – nie tylko w podejmowanych zagadnieniach, ale też w języku. Jednakże Wilk nie pozostawia czytelnika bez odpowiedniego wsparcia – wprowadza do tekstu wyjaśnienia, dołącza do słów przypisy, dodaje „Glosariusz”. Północny cykl, obejmujący „Wilczy notes”, „Wołokę”, „Dom nad Oniego”, „Tropami rena”, „Lotem gęsi” i „Dom włóczęgi”, w całości został przetłumaczony na język rosyjski. Mamy więc do czynienia ze swoistym powrotem tekstu do swojego (w dużej mierze) geograficznego i językowego źródła, co powoduje konieczność redukcji wielu komentarzy niepotrzebnych z perspektywy odbiorcy przekładu. Obcość pojawia się jednak w innych punktach i obcość tę stara się oswoić tłumaczka Irina Adelgejm. W książce główny nacisk został położony na komentarze wewnątrztekstowe oraz przypisy, choć miejscem, w którym dochodzi do przekazania dodatkowego komunikatu, są też wstępy, posłowia oraz elementy werbalne i graficzne zawarte na okładkach.

Słowo wstępne / 9

Część I. Mariusza Wilka domy ze słów / 15

Część II. Irina Adelgejm swoimi słowami / 37

Część III. W paru słowach o paratekstach / 47
„Dziki zwierz” na okładce – obwoluta jako komentarz / 62
Komentarz między okładką a tekstem głównym / 98
Komentarz pod tekstem / 107

Część IV. Słowa obce, nieobce / 115
Wilczy notes – Волчий блокнот / 131
Wołoka – Волок / 164
Tropami rena – Тропами северного оленя / 192
Dom nad Oniego – Дом над Онего / 255
Lotem gęsi – Путем дикого гуся / 335
Dom włóczęgi – Дом странствий / 401

CZĘŚĆ V. Życie słów / 463

Słowo na zakończenie / 493
Posłowie / 511
Słownik skrótów / 513
Spis literatury / 515
Literatura podmiotowa / 515
Literatura przedmiotowa / 516
Spis fotografii / 537
Spis tabel i wykresów / 543
Резюме / 545
Summary / 547

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum