Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3960-7
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska (red.)

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Kategoria produktu:

Monografia jest drugim tomem serii wydawniczej Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Stanowi kontynuację powołanego w 2017 r. cyklu monografii poświęconych szeroko rozumianej kulturze, sztuce oraz edukacji artystycznej, którego intencją było wyjście naprzeciw potrzebie stworzenia przestrzeni do wy­miany poglądów i opinii środowiska naukowo-artystycznego. Dlatego również drugi tom ma za zadanie zebranie i upowszechnienie w postaci artykułów nowoczesnych koncepcji, interesujących idei, analiz, wyni­ków badań, metod pracy utrwalających dorobek środowisk, które taką problematyką są żywo zainteresowane. Innym celem, jaki stawiają sobie twórcy tej monografii, jest integracja wspomnianych środowisk, a także przekonanie, że wspólne zabieranie głosu na tak ważne tematy i zwią­zana z tym wymiana poglądów pozwoli uświadomić przedstawicielom innych środowisk i instytucji istotne znaczenie edukacji artystycznej.

Tematem przewodnim drugiego tomu jest teoria i praktyka kultu­ry, sztuki i edukacji artystycznej. Monografia pokazuje różne konteksty refleksji nad kulturą, sztuką i edukacją artystyczną na dwóch płaszczy­znach: twórczej partycypacji i refleksji teoretycznej.

MARCIN JAWORSKI
Wprowadzenie / 7

Część I. SZTUKA W PERSPEKTYWIE TEORII I PRAKTYKI ARTYSTYCZNEJ

EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
Doświadczenie podmiotowe jako inspiracja do kreowania rzeczywistości w sztuce / 17

KRASIMIRA DRUMEVA
Factors that block creative thinking / 45

KATARZYNA KUJAWSKA-MURPHY
Zobaczone i usłyszane – fale widzialne i słyszalne. O innowacyjności w sztukach wizualnych / 59

ANDRZEJ KRZYWKA
Napięcie form. Nowy formalizm sztuk wizualnych / 73

JOANNA CIEŚLIKOWSKA
Wokół sztuki. Rozważania Lwa S. Wygotskiego na temat dzieła artystycznego / 97

MARCIN JAWORSKI
Model oporu estetycznego w komiksie polskim okresu PRL-u / 113

Część II. SZTUKA W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

JANINA FLORCZYKIEWICZ
Koncepcja edukacji sztuką – założenia teoretyczne / 139

EWA ANTONINA MUZIOŁ
Wartość kształcenia w ogólnokształcących szkołach artystycznych w kontekście wyzwań kulturowych i edukacyjnych XXI wieku / 153

ANETA MECHI
Alternatywny sposób rozwijania zdolności artystycznych uczniów: rola giętkości społeczno-poznawczej / 173

MARIUSZ BARANOWSKI
Nauczyciel muzyki contra kultura muzyczna adolescentów. Refleksja nad pewnym dysonansem / 189

DOMINIKA ŁOWKAJTIS
Wyzwania współczesnej edukacji plastycznej uczniów II etapu edukacyjnego / 209

BERNADETA DIDKOWSKA
„Razem ze słonkiem”, czyli o sposobach przedstawiania motywu słońca w rysunkach dzieci / 225

Noty o autorach / 245

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum