Maciej Zastempowski, Aldona Glińska-Neweś, Ewa Wędrowska, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Iwona Escher, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Przekierowanie zewnętrzne
Rok wydania:
200
Liczba stron:
300
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Niniejsza monografia powstała w efekcie realizacji jednego z zadań w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających na podstawie modelu wielopoziomowego zarządzania regionem – REGIOGMINA, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w obszarze Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG.

Wykaz skrótów / 5
Wprowadzenie / 7

1. Metodyka badania empirycznego / 9

2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 12
2.1. Informacje podstawowe / 12
2.2. Przedsiębiorstwa rodzinne / 15
2.3. Zmiany własnościowe / 16
2.4. Ocena planowanych inwestycji / 17
2.5. Rezygnacja z planów inwestycyjnych / 24
2.6. Kapitał zagraniczny / 26
2.7. Działalność eksportowa / 27
2.8. Działalność badawczo-rozwojowa / 29
2.9. Certyfikaty jakości / 40
2.10. Posiadane patenty / 42

3. Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 45
3.1. Zarys teoretyczny / 45
3.2. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych / 46
3.3. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji procesowych / 67
3.4. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji organizacyjnych / 79
3.5. Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji marketingowych / 85

4. Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 92
4.1. Zarys teoretyczny / 92
4.2. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw / 93
4.3. Zasobowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 103
4.4. Rynkowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 106
4.5. Wynikowe elementy konkurencyjności przedsiębiorstw / 165

5. Produktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 184
5.1. Zarys teoretyczny / 184
5.2. Przychody przedsiębiorstw / 185
5.3. Koszty przedsiębiorstw / 188
5.4. Ilość wytworzonych przez przedsiębiorstwa produktów/usług / 191
5.5. Produktywność / 195

6. Współpraca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / 199
6.1. Zarys teoretyczny / 199
6.2. Obraz współpracy przedsiębiorstw: poziom całego województwa / 200
6.3. Współpraca przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia / 204
6.4. Współpraca przedsiębiorstw według sekcji PKD / 210
6.5. Współpraca przedsiębiorstw według podregionów / 237
6.6. Współpraca przedsiębiorstw według powiatów / 246

7. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy / 274
7.1. Konstrukcja mierników syntetycznych – przyjęte założenia / 274
7.2. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy przedsiębiorstw w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego / 277
7.3. Syntetyczna ocena poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy przedsiębiorstw według sekcji PKD / 280

Zakończenie / 283
Bibliografia / 289
Załącznik / 291

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum