Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3330-8
Publication year:
2015
Pages number:
522
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

53,20 zł

twarda

Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kategoria produktu:

Ze wstępu Redaktorów naukowych publikacji:

W dniu 23 listopada 2004 roku w Sali Klementyńskiej Pałacu  Apostolskiego na Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął nadany mu przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat honoris causa. Okazją szczególną była przypadająca w 2005 roku 60. rocznica powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoratem honoris causa wręczanym Janowi Pawłowi II inaugurowano obchody jubileuszowe. Pragnieniem środowiska akademickiego UMK było wyrazić szacunek i wdzięczność Papieżowi za wszystko, co uczynił dla naszego Uniwersytetu, nauki polskiej, europejskiej i światowej. W pamięci naszego środowiska ciągle przechowujemy wspomnienie z dnia 7 czerwca 1999 roku, gdy podczas pielgrzymki do Ojczyzny właśnie w auli naszej Alma Mater Jan Paweł II spotkał się z najwybitniejszymi reprezentantami polskich środowisk naukowych i akademickich. Przemówienie, które Ojciec Święty wygłosił w Toruniu, miało charakter bardzo szczególny. Był to bowiem czas wielkiego jubileuszu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa oraz kontekst dopiero co wydanej, a jednej z najważniejszych z czternastu encyklik Jana Pawła II, Fides et ratio. Ojciec Święty przypomniał wtedy, że rozum i wiara to dwie rzeczywistości, które wzajemnie nie muszą się wykluczać. Głos Papieża, który rozległ się wówczas na Auli UMK, był odnowionym przesłaniem o prawdzie, że „człowiek nie powinien się lękać wytworów własnego rozumu”. […]

 

Wyrazem odpowiedzi środowisk: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, miasta Torunia oraz województwa kujawsko pomorskiego z jego centralnymi ośrodkami, Bydgoszczą, Toruniem i Włocławkiem, na wezwanie św. Jana Pawła II o ocalenie naszego dziedzictwa jest m.in. niniejsza Księga pt. „Ocalić dziedzictwo”, w której pragniemy – w dziesięciolecie nadania Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa UMK – nie tylko przypomnieć podstawowe pokłady owego dziedzictwa, lecz także pokusić się o wskazanie tego, co w tym dziedzictwie jest szczególnie ważne na przyszłość w naszym środowisku i w nas samych. Naszą refleksją objęliśmy także konkretne inicjatywy władz wojewódzkich i władz Torunia oraz liczne inicjatywy obywatelskie naszego regionu służące realizacji wezwania świętego Jana Pawła II – „Ocalcie dziedzictwo”. Jan Paweł II pokazywał, że historia w każdym jej wymiarze – także ta w wymiarze losów człowieka – nie jest chaosem mniej lub bardziej bezsensownych wydarzeń, ale drogą, która ma swój początek i koniec, kierunek, drogowskazy i kamienie milowe. W jego nauczaniu można odkrywać wiele treści istotnych dla sensu tej drogi, dla świata i Kościoła, szczególnie dla Europy i naszej Ojczyzny oraz dla osobistej historii wiary w Jezusa Chrystusa. Co przetrwa z tego wielkiego dziedzictwa Jana Pawła II i w jakim stopniu potrafimy naśladować jego odważne kroki po trudnych meandrach współczesności, zrozumieć odważne decyzje, które podejmował? Odpowiedź na to pytanie przyniesie przyszłość. Walor tej odpowiedzi będzie zależny w dużym stopniu nie tylko od realizacji planów Bożej Opatrzności, lecz także od nas samych, od naszej wierności dziedzictwu, z którego wyrośliśmy i które z taką mocą przypominał nam św. Jan Paweł II. Nie powinniśmy o nim zapomnieć. Ks. Tomasz Halik, współczesnym nam czeski myśliciel, w swych wspomnieniach z Oxfordu przywołuje wypowiedź spotkanego tam rabina, który powiedział mu: „Jeśli wy, katolicy, zapomnicie o wielkości i nauczaniu tego Papieża, my Żydzi będziemy o nim pamiętać”.

JERZY BAGROWICZ, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI
Od redakcji / 9

CZĘŚĆ I. DROGI WIERNOŚCI I ODWAGA DIALOGU

MAREK SZULAKIEWICZ
Troska o dziedzictwo, „które nosicie w sobie”, nadzieją dla świata kultury. Jan Paweł II i kultura współczesna / 15

MARIAN GRABOWSKI
Ku antropologii adekwatnej / 37

JERZY BAGROWICZ
Wierność Bogu i człowiekowi / 51

JAN PERSZON
Pastores dabo vobis – o gorliwych pasterzy Kościoła / 69

CZESŁAW RYCHLICKI
W służbie Soboru Watykańskiego II / 89

WOJCIECH HANC, KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI
Ut unum sint – dzieło dialogu ekumenicznego / 107

PIOTR ROSZAK
Jan Paweł II i dialog Kościoła z ateizmem w XX wieku / 133

MIROSŁAW MRÓZ
Dialog wiary i rozumu. Refleksja wokół dziedzictwa myśli Jana Pawła II / 153

ZBIGNIEW WITKOWSKI
Państwo w refleksji społecznej św. Jana Pawła II / 171

HANNA SUCHOCKA
Święty Jan Paweł II widziany oczyma dyplomaty / 181

CZĘŚĆ II. KOŚCIÓŁ, ŻYCIE SPOŁECZNE, RODZINA

DARIUSZ KOTECKI
Jan Paweł II – wierność misji Piotra / 201

KRZYSZTOF KONECKI
Liturgia w życiu i posłannictwie Kościoła / 219

ZBIGNIEW ZAREMBSKI
W służbie rodziny / 237 

WŁADYSŁAW SINKIEWICZ
Jan Paweł II w służbie chorych i cierpiących / 253

ZENON WIŚNIEWSKI, WIESŁAW ŁUŻYŃSKI
Ku etyce pracy w warunkach globalizacji / 271

WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI
Jan Paweł II wobec przejawów niesprawiedliwości społecznej / 293

PIOTR GROCHMALSKI
„Musicie być mocni” – śladami troski św. Jana Pawła II o Dom Ojczysty / 311

SŁAWOMIR ODER
Diakonia prawdy – diakonia nadziei. Uniwersytet – locus spei w wypowiedziach św. Jana Pawła II / 331

MICHAŁ BIAŁKOWSKI
Jan Paweł II do młodzieży. Propozycja życia chrześcijańskiego / 347

FRANCISZEK ZIEJKA
Doktoraty honorowe Jana Pawła II / 361

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Świeccy w Kościele – znaczenie papieża Jana Pawła II dla rozwoju ruchów katolickich / 411

CZĘŚĆ III. DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II JAKO WYZWANIE DLA MAŁYCH OJCZYZN 

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Pamięć o Janie Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim / 425

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Papież Jan Paweł II w Toruniu – związki z miastem, pielgrzymka i znaki pamięci / 443

ANTONI PONIŃSKI
Obecność i nadzieja – Jan Paweł II we Włocławku / 461

WOJCIECH SZUKALSKI
Obecność Jana Pawła II w Bydgoszczy. Przesłanie i znaki pamięci / 485

Biogramy autorów / 499
Fotografie / 503

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum