• Home
  • Pedagogika
  • Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska

Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4332-1
Publication year:
2019
Pages number:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska

Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Kategoria produktu:

Tytuł książki Z myślą o Niepodległej ma podwójne znaczenie, obejmuje bowiem rozważania nad dokonaniami tych pedagogów, których działalność przygotowywała nadejście niepodległości, a po jej uzyskaniu angażowała w pracę dla Niepodległej. Dlatego celem tego opracowania jest próba zaprezentowania wybitnych przedstawicieli subdyscyplin pedagogicznych, którzy swoją twórczością i działalnością znacząco przyczynili się do odbudowy budzącego się do życia niepodległego państwa. Znaleźli się wśród nich: Cecylia Niewiadomska, Izabela Moszczeńska, Stefania Marciszewska-Posadzowa, Kazimierz Króliński, Ludwik Posadzy, Natalia Cicimirska oraz Jan Kornecki. Śledząc biogramy tych osób, można stwierdzić, że każda z nich poświęciła swoje życie zawodowe sprawom oświaty.Intencją przyświecającą autorkom oddawanej do rąk Czytelników książki było przypomnienie i docenienie zwłaszcza tych postaci, które starały się zaszczepić polską świadomość narodową.

Przedmowa / 11

Rozdział I. Działalność społeczna i myśl pedagogiczna Cecylii Niewiadomskiej (1855–1925) (Joanna Falkowska) / 15
1. Działalność społeczno-oświatowa Cecylii Niewiadomskiej / 17
2. Program edukacji narodowej w twórczości pedagogicznej Cecylii Niewiadomskiej / 22
3. Walory wychowawcze literatury dla dzieci i młodzieży / 27
4. Rola i miejsce kobiety w piśmiennictwie Cecylii Niewiadomskiej / 31

Rozdział II. Wizja szkoły, nauczyciela i wychowania w propozycjach reform oświatowych Izabeli Moszczeńskiej (1864–1941) (Joanna Falkowska) / 37
1. Dziedziny wychowania – cele, istota i potrzeba zmian / 40
2. Postulaty reform w szkolnych programach nauczania / 49
3. Rola nauczyciela w koncepcji Izabeli Moszczeńskiej / 52

Rozdział III. Wychowawczyni wychowawczyń – Stefania Marciszewska-Posadzowa (1874–1955) i jej poglądy na wychowanie przedszkolne (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 59
1. Doświadczenia szkolne i przygotowanie zawodowe / 60
2. Poglądy na wychowanie fizyczne, umysłowe i moralne dzieci / 68
3. Rola wychowawczyń w procesie wychowania przedszkolnego / 73
4. Koncepcja zakładania i funkcjonowania ochron / 78

Rozdział IV. Twórczość pedagogiczna Kazimierza Królińskiego (1874–1938) i jej znaczenie dla nauk o wychowaniu (Joanna Falkowska) / 87
1. Biografia i twórczość pedagogiczna / 88
2. Kazimierz Króliński o literaturze dla dzieci i młodzieży / 102
3. Dzieło popularyzacji historii i literatury polskiej / 107

Rozdział V. Odrodzić Polskę przez wychowanie. Ludwik Posadzy (1878–1939) o wychowaniu i wychowawcach (Władysława Szulakiewicz) / 115
1. Ludwik Posadzy – uwagi do biografii / 116
2. Narodowe i religijne uwarunkowania wychowania / 120
3. Nauczyciel jako wychowawca narodu – postulaty pedeutologiczne / 125

Rozdział VI. Poglądy Natalii Cicimirskiej (1881–1959) w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 135
1. Doświadczenia edukacyjne i przygotowanie zawodowe / 136
2. Poglądy na wychowanie przedszkolne w okresie II Rzeczypospolitej / 141
3. Rady i wskazówki dotyczące wychowania dzieci w przedszkolach / 147

Rozdział VII. W obronie pragmatyki zawodowej nauczycieli w II Rzeczypospolitej. Projekt reform Jana Korneckiego (1884–1967) (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 157
1. Rys biograficzny / 158
2. Zaangażowanie w przygotowanie ustawy o pragmatyce zawodowej nauczycieli / 162
3. Sytuacja w szkolnictwie po uchwaleniu pragmatyki nauczycielskiej / 173

Aneks / 191

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum