• Home
  • Pedagogika
  • Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Władysława Szulakiewicz (red.)

Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4665-0
Publication year:
2021
Pages number:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz (red.)

Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Kategoria produktu:

Książka pt. Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje została poświęcona wybranym aspektom teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Autorzy w artykułach składających się na niniejszą publikację swoją refleksję wpisują w takie rozumienie opieki, które w dotychczasowej literaturze naukowej zostało określone jako: opieka społeczna, opieka moralna, opieka prawna, opieka wychowawcza oraz opieka zdrowotna. Badacze, przedstawiając w swych analizach i interpretacjach różnorodne aspekty opieki oraz wychowania, wskazują na ich wzajemne relacje. Ponadto prezentują twórców koncepcji teoretycznych i sposoby popularyzacji wiedzy w tym zakresie oraz działaczy oświatowych zasłużonych  w dziele instytucjonalizacji opieki i wychowania.

 

 

Przedmowa / 7

Część I
Poglądy opiekuńczo-wychowawcze i ich popularyzacja

Joanna Falkowska
Kierunki popularyzacji idei opieki w publicystyce kobiecej drugiej połowy XIX i początków XX wieku / 13

Iwonna Michalska
Problematyka opieki nad dzieckiem w wybranym czasopiśmiennictwie społecznym Królestwa Polskiego w pierwszych latach XX wieku / 33

Justyna Wojniak
Prawne uwarunkowania opieki i wychowania w ujęciu George’a Z. F. Beredaya / 55

Barbara Surma
Opieka i wychowanie małego dziecka w ujęciu Adeli Costy Gnocchi i Gianny Gobbi / 77

Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
Pedagogika opiekuńcza w ujęciu Zdzisława Dąbrowskiego (1930–2020) / 93

Część II
Opieka a wychowanie – konteksty praktyki opiekuńczo-wychowawczej

Andrzej Paweł Bieś
Wymiar opiekuńczy działalności krakowskiego Stowarzyszenia św. Zyty w latach 1899–1950 / 113

Anna Królikowska
Opieka w jezuickich zakładach naukowo-wychowawczych w XIX i początkach XX wieku. Zarys problematyki / 139

Władysława Szulakiewicz
Internat dla Kandydatek Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie (1892–1918) jako instytucja opiekuńczo-wychowawcza / 157

Iwona Murawska, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Opieka i wychowanie w Internacie Gimnazjum i Liceum Akademickiego/Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego – dawniej i dziś / 175

Noty o autorach / 191

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum