Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3330-8
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
522
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

53,20 zł

twarda

Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kategoria produktu:

Ze wstępu Redaktorów naukowych publikacji:

W dniu 23 listopada 2004 roku w Sali Klementyńskiej Pałacu  Apostolskiego na Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął nadany mu przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat honoris causa. Okazją szczególną była przypadająca w 2005 roku 60. rocznica powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoratem honoris causa wręczanym Janowi Pawłowi II inaugurowano obchody jubileuszowe. Pragnieniem środowiska akademickiego UMK było wyrazić szacunek i wdzięczność Papieżowi za wszystko, co uczynił dla naszego Uniwersytetu, nauki polskiej, europejskiej i światowej. W pamięci naszego środowiska ciągle przechowujemy wspomnienie z dnia 7 czerwca 1999 roku, gdy podczas pielgrzymki do Ojczyzny właśnie w auli naszej Alma Mater Jan Paweł II spotkał się z najwybitniejszymi reprezentantami polskich środowisk naukowych i akademickich. Przemówienie, które Ojciec Święty wygłosił w Toruniu, miało charakter bardzo szczególny. Był to bowiem czas wielkiego jubileuszu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa oraz kontekst dopiero co wydanej, a jednej z najważniejszych z czternastu encyklik Jana Pawła II, Fides et ratio. Ojciec Święty przypomniał wtedy, że rozum i wiara to dwie rzeczywistości, które wzajemnie nie muszą się wykluczać. Głos Papieża, który rozległ się wówczas na Auli UMK, był odnowionym przesłaniem o prawdzie, że „człowiek nie powinien się lękać wytworów własnego rozumu”. […]

 

Wyrazem odpowiedzi środowisk: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, miasta Torunia oraz województwa kujawsko pomorskiego z jego centralnymi ośrodkami, Bydgoszczą, Toruniem i Włocławkiem, na wezwanie św. Jana Pawła II o ocalenie naszego dziedzictwa jest m.in. niniejsza Księga pt. „Ocalić dziedzictwo”, w której pragniemy – w dziesięciolecie nadania Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa UMK – nie tylko przypomnieć podstawowe pokłady owego dziedzictwa, lecz także pokusić się o wskazanie tego, co w tym dziedzictwie jest szczególnie ważne na przyszłość w naszym środowisku i w nas samych. Naszą refleksją objęliśmy także konkretne inicjatywy władz wojewódzkich i władz Torunia oraz liczne inicjatywy obywatelskie naszego regionu służące realizacji wezwania świętego Jana Pawła II – „Ocalcie dziedzictwo”. Jan Paweł II pokazywał, że historia w każdym jej wymiarze – także ta w wymiarze losów człowieka – nie jest chaosem mniej lub bardziej bezsensownych wydarzeń, ale drogą, która ma swój początek i koniec, kierunek, drogowskazy i kamienie milowe. W jego nauczaniu można odkrywać wiele treści istotnych dla sensu tej drogi, dla świata i Kościoła, szczególnie dla Europy i naszej Ojczyzny oraz dla osobistej historii wiary w Jezusa Chrystusa. Co przetrwa z tego wielkiego dziedzictwa Jana Pawła II i w jakim stopniu potrafimy naśladować jego odważne kroki po trudnych meandrach współczesności, zrozumieć odważne decyzje, które podejmował? Odpowiedź na to pytanie przyniesie przyszłość. Walor tej odpowiedzi będzie zależny w dużym stopniu nie tylko od realizacji planów Bożej Opatrzności, lecz także od nas samych, od naszej wierności dziedzictwu, z którego wyrośliśmy i które z taką mocą przypominał nam św. Jan Paweł II. Nie powinniśmy o nim zapomnieć. Ks. Tomasz Halik, współczesnym nam czeski myśliciel, w swych wspomnieniach z Oxfordu przywołuje wypowiedź spotkanego tam rabina, który powiedział mu: „Jeśli wy, katolicy, zapomnicie o wielkości i nauczaniu tego Papieża, my Żydzi będziemy o nim pamiętać”.

JERZY BAGROWICZ, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI
Od redakcji / 9

CZĘŚĆ I. DROGI WIERNOŚCI I ODWAGA DIALOGU

MAREK SZULAKIEWICZ
Troska o dziedzictwo, „które nosicie w sobie”, nadzieją dla świata kultury. Jan Paweł II i kultura współczesna / 15

MARIAN GRABOWSKI
Ku antropologii adekwatnej / 37

JERZY BAGROWICZ
Wierność Bogu i człowiekowi / 51

JAN PERSZON
Pastores dabo vobis – o gorliwych pasterzy Kościoła / 69

CZESŁAW RYCHLICKI
W służbie Soboru Watykańskiego II / 89

WOJCIECH HANC, KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI
Ut unum sint – dzieło dialogu ekumenicznego / 107

PIOTR ROSZAK
Jan Paweł II i dialog Kościoła z ateizmem w XX wieku / 133

MIROSŁAW MRÓZ
Dialog wiary i rozumu. Refleksja wokół dziedzictwa myśli Jana Pawła II / 153

ZBIGNIEW WITKOWSKI
Państwo w refleksji społecznej św. Jana Pawła II / 171

HANNA SUCHOCKA
Święty Jan Paweł II widziany oczyma dyplomaty / 181

CZĘŚĆ II. KOŚCIÓŁ, ŻYCIE SPOŁECZNE, RODZINA

DARIUSZ KOTECKI
Jan Paweł II – wierność misji Piotra / 201

KRZYSZTOF KONECKI
Liturgia w życiu i posłannictwie Kościoła / 219

ZBIGNIEW ZAREMBSKI
W służbie rodziny / 237 

WŁADYSŁAW SINKIEWICZ
Jan Paweł II w służbie chorych i cierpiących / 253

ZENON WIŚNIEWSKI, WIESŁAW ŁUŻYŃSKI
Ku etyce pracy w warunkach globalizacji / 271

WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI
Jan Paweł II wobec przejawów niesprawiedliwości społecznej / 293

PIOTR GROCHMALSKI
„Musicie być mocni” – śladami troski św. Jana Pawła II o Dom Ojczysty / 311

SŁAWOMIR ODER
Diakonia prawdy – diakonia nadziei. Uniwersytet – locus spei w wypowiedziach św. Jana Pawła II / 331

MICHAŁ BIAŁKOWSKI
Jan Paweł II do młodzieży. Propozycja życia chrześcijańskiego / 347

FRANCISZEK ZIEJKA
Doktoraty honorowe Jana Pawła II / 361

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Świeccy w Kościele – znaczenie papieża Jana Pawła II dla rozwoju ruchów katolickich / 411

CZĘŚĆ III. DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II JAKO WYZWANIE DLA MAŁYCH OJCZYZN 

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Pamięć o Janie Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim / 425

WALDEMAR ROZYNKOWSKI
Papież Jan Paweł II w Toruniu – związki z miastem, pielgrzymka i znaki pamięci / 443

ANTONI PONIŃSKI
Obecność i nadzieja – Jan Paweł II we Włocławku / 461

WOJCIECH SZUKALSKI
Obecność Jana Pawła II w Bydgoszczy. Przesłanie i znaki pamięci / 485

Biogramy autorów / 499
Fotografie / 503

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum