• Strona główna
  • Pedagogika
  • Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska

Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4332-1
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
218
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska

Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Kategoria produktu:

Tytuł książki Z myślą o Niepodległej ma podwójne znaczenie, obejmuje bowiem rozważania nad dokonaniami tych pedagogów, których działalność przygotowywała nadejście niepodległości, a po jej uzyskaniu angażowała w pracę dla Niepodległej. Dlatego celem tego opracowania jest próba zaprezentowania wybitnych przedstawicieli subdyscyplin pedagogicznych, którzy swoją twórczością i działalnością znacząco przyczynili się do odbudowy budzącego się do życia niepodległego państwa. Znaleźli się wśród nich: Cecylia Niewiadomska, Izabela Moszczeńska, Stefania Marciszewska-Posadzowa, Kazimierz Króliński, Ludwik Posadzy, Natalia Cicimirska oraz Jan Kornecki. Śledząc biogramy tych osób, można stwierdzić, że każda z nich poświęciła swoje życie zawodowe sprawom oświaty.Intencją przyświecającą autorkom oddawanej do rąk Czytelników książki było przypomnienie i docenienie zwłaszcza tych postaci, które starały się zaszczepić polską świadomość narodową.

Przedmowa / 11

Rozdział I. Działalność społeczna i myśl pedagogiczna Cecylii Niewiadomskiej (1855–1925) (Joanna Falkowska) / 15
1. Działalność społeczno-oświatowa Cecylii Niewiadomskiej / 17
2. Program edukacji narodowej w twórczości pedagogicznej Cecylii Niewiadomskiej / 22
3. Walory wychowawcze literatury dla dzieci i młodzieży / 27
4. Rola i miejsce kobiety w piśmiennictwie Cecylii Niewiadomskiej / 31

Rozdział II. Wizja szkoły, nauczyciela i wychowania w propozycjach reform oświatowych Izabeli Moszczeńskiej (1864–1941) (Joanna Falkowska) / 37
1. Dziedziny wychowania – cele, istota i potrzeba zmian / 40
2. Postulaty reform w szkolnych programach nauczania / 49
3. Rola nauczyciela w koncepcji Izabeli Moszczeńskiej / 52

Rozdział III. Wychowawczyni wychowawczyń – Stefania Marciszewska-Posadzowa (1874–1955) i jej poglądy na wychowanie przedszkolne (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 59
1. Doświadczenia szkolne i przygotowanie zawodowe / 60
2. Poglądy na wychowanie fizyczne, umysłowe i moralne dzieci / 68
3. Rola wychowawczyń w procesie wychowania przedszkolnego / 73
4. Koncepcja zakładania i funkcjonowania ochron / 78

Rozdział IV. Twórczość pedagogiczna Kazimierza Królińskiego (1874–1938) i jej znaczenie dla nauk o wychowaniu (Joanna Falkowska) / 87
1. Biografia i twórczość pedagogiczna / 88
2. Kazimierz Króliński o literaturze dla dzieci i młodzieży / 102
3. Dzieło popularyzacji historii i literatury polskiej / 107

Rozdział V. Odrodzić Polskę przez wychowanie. Ludwik Posadzy (1878–1939) o wychowaniu i wychowawcach (Władysława Szulakiewicz) / 115
1. Ludwik Posadzy – uwagi do biografii / 116
2. Narodowe i religijne uwarunkowania wychowania / 120
3. Nauczyciel jako wychowawca narodu – postulaty pedeutologiczne / 125

Rozdział VI. Poglądy Natalii Cicimirskiej (1881–1959) w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 135
1. Doświadczenia edukacyjne i przygotowanie zawodowe / 136
2. Poglądy na wychowanie przedszkolne w okresie II Rzeczypospolitej / 141
3. Rady i wskazówki dotyczące wychowania dzieci w przedszkolach / 147

Rozdział VII. W obronie pragmatyki zawodowej nauczycieli w II Rzeczypospolitej. Projekt reform Jana Korneckiego (1884–1967) (Dorota Grabowska-Pieńkosz) / 157
1. Rys biograficzny / 158
2. Zaangażowanie w przygotowanie ustawy o pragmatyce zawodowej nauczycieli / 162
3. Sytuacja w szkolnictwie po uchwaleniu pragmatyki nauczycielskiej / 173

Aneks / 191

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum