Sofia Butko, Małgorzata Gębka-Wolak (red.)

Polsko-ukraińskie spotkania językowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4992-7
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4993-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4993-4

42,00 zł

miękka

Sofia Butko, Małgorzata Gębka-Wolak (red.)

Polsko-ukraińskie spotkania językowe

Kategoria produktu:

Monografia Polsko-ukraińskie spotkania językowe jest efektem realizowanego w 2022 roku projektu „Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią” (finansowanie z programu NAWA „Promocja języka polskiego”, BJP/PJP/2021/1/00011/U). Została przygotowana przez badaczy z uniwersytetów we Lwowie, w Łucku, Charkowie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Szczecinie. Dziesięć zawartych w niej studiów, siedem napisanych w języku polskim, trzy w języku ukraińskim, dostarcza wielu nieznanych dotąd informacji o językach polskim i ukraińskim oraz ich wzajemnym oddziaływaniu, którego ślady znajdują potwierdzenie w leksykonie i w gramatyce. Patrzenie na język polski przez pryzmat strukturalnie bliskiego języka ukraińskiego i odwrotnie – na język ukraiński przez pryzmat polszczyzny pozwala dostrzec nowe zjawiska językowe oraz lepiej poznać utrwaloną w języku wiedzę o społeczeństwie, jego historii, kulturze i kontaktach. Autorzy publikacji mają nadzieję, że przyczyni się ona także do wzmocnienia więzi i solidarności dwóch narodów – polskiego i ukraińskiego.

Wstęp / 7

LEKSYKA I JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA

LEONARDA MARIAK
Leksyka z kwalifikatorem ukr. („ukraiński”) w słownikach ogólnych i wyrazów obcych języka polskiego XXI wieku / 15

СВІТЛАНА СУХАРЄВА, НАДІЯ КРИШТОФ
Специфіка розвитку польської та української суспільної лексики в 2014–2021 рр. в контексті конкурсу «Слово року» / 65

ALINA YODLOVSKA
Percepcja przyjemnego zapachu w świadomości użytkowników różnych kultur językowych oraz w definicjach słownikowych (na materiale eksperymentu psycholingwistycznego) / 77

СОФІЯ БУТКО
Староукраїнська особистість і мовна картина світу в маргіналіях стародруків кириличного шрифту XV–XVII століть / 93

PARALELE I INTERFERENCJE JĘZYKOWE

AŁŁA KRAWCZUK
Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie fleksji czasownika w tekstach polskojęzycznej „Gazety Polskiej Bukowiny” wydawanej w Ukrainie / 113

ІРИНА БУНДЗА, ХРИСТИНА НІКОЛАЙЧУК
Płytki і мілкий: лексико-семантична сполучуваність польського й українського прикметників / 139

MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK
Dlaczegoś mi się to nie podoba – uwagi o użyciu we współczesnej polszczyźnie jednostki leksykalnej DLACZEGOŚ (na podstawie badania korpusowego) / 159

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

AGNIESZKA SZCZAUS
Materiały do nauki języka polskiego jako obcego / drugiego dla dzieci i młodzieży / 181

RAFAŁ ZARĘBSKI
O kilku dawnych podręcznikach do nauki języka polskiego dla frankofonów / 193

DOMINIKA IZDEBSKA-DŁUGOSZ
Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – znajomość polszczyzny, plany na przyszłość, nauka języka / 213

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum