• Home
  • Pedagogika
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3999-7
Publication year:
2017
Pages number:
296
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Kategoria produktu:

„[…] książka jest niewątpliwie ważną pozycją wpisującą się w dyskurs dotyczący związków edukacji i demokracji, poszukiwania modelu zaangażowania obywatelskiego poprzez edukację, demokratyzacji edukacji i przyczyn jego nieobecności w codzienności edukacyjnej. Prezentowane w monografii badania są ukierunkowane na identyfikację i ocenę kompetencji społecznych i obywatelskich zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz próbę określenia, poprzez analizę krytyczną, potencjalnych skutków dla realizowanej edukacji”.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Filipiak

Wprowadzenie / 9
Hanna Solarczyk-Szwec
„Stara” versus „nowa” podstawa programowa – o aktualności analiz / 15

Kompetencje społeczne i obywatelskie – rama teoretyczna
Hanna Solarczyk-Szwec
1. Kompetencje – uwagi ogólne / 23
1.1. Ekonomiczna perspektywa rozumienia kompetencji / 26
1.2. Społeczna perspektywa rozumienia kompetencji / 28
1.3. Kompetencje społeczne i obywatelskie / 32
2. Funkcje edukacji a kompetencje społeczne i obywatelskie / 39
3. Standardy rozwoju społecznego a kompetencje społeczne i obywatelskie w edukacji szkolnej / 49
Violetta Kopińska
4. Perspektywy rozumienia obywatelstwa a kompetencje obywatelskie / 57
Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec
5. Dokumenty polityczno-oświatowe jako źródło społecznie konstruowanej wiedzy o kompetencjach społecznych i obywatelskich w edukacji szkolnej / 65
5.1. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie – Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia / 65
5.2. Europejska i Polska Rama Kwalifikacji / 72
5.3. Podstawy programowe kształcenia ogólnego / 76
Hanna Solarczyk-Szwec
6. Konkluzja / 85

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych – raport z badań
Violetta Kopińska
7. Metodologia badań / 91
8. Kompetencje społeczne i obywatelskie na etapach edukacyjnych / 115
Izabela Symonowicz-Jabłońska, Elżbieta Wieczór
8.1. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych I etapu edukacyjnego / 115
Kinga Majchrzak, Agata Szwech
8.2. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych II etapu edukacyjnego / 133
Iwona Murawska, Beata Przyborowska
8.3. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych III etapu edukacyjnego / 147
Hanna Solarczyk-Szwec, Anna Matusiak
8.4. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych IV etapu edukacyjnego / 161
Hanna Solarczyk-Szwec
9. Standardy rozwoju społecznego a kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 179
Violetta Kopińska
10. Typy obywatelstwa a kompetencje obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 199
Hanna Solarczyk-Szwec, Violetta Kopińska
11. Analiza porównawcza i wnioski końcowe / 215

Równość i sprawiedliwość rodzajowa w edukacji społecznej i obywatelskiej – założenia podstaw programowych
Wstęp / 233
Dorota Pankowska, Mariola Chomczyńska-Rubacha
12. Formalne podstawy edukacji a polityka gender mainstreaming / 235
Mariola Chomczyńska-Rubacha
13. Standardy rozwojowe edukacji seksualnej a podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie / 257
Zakończenie – metaorientacja podstaw programowych / 277
Bibliografia / 283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum