Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.)

System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3643-9
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.)

System - tekst - człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi

Kategoria produktu:

Monografia kontynuuje cykl publikacji przygotowywanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Są one efektem badań nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi prowadzonych przez językoznawców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Podjęta przez badaczy i zaprezentowana w niniejszym tomie problematyka koncentruje się wokół zagadnień dotyczących systemu językowego, jego tekstowych realizacji oraz człowieka, twórcy i komentatora świata przedstawionego za pomocą języka. Autorzy tekstów ukazują język od czasów dawnych po współczesne. Monografia zdaje sprawę z synkretyzmu teoretycznego współczesnego językoznawstwa, u którego podstaw leży w dużej mierze antropologiczna natura języka. Twórcza postawa badawcza zaowocowała interesującymi studiami o charakterze teoretycznym, ogólnometodologicznym i przynoszącym gruntowną analizę problemów szczegółowych.

Wstęp / 7

STUDIA NAD JĘZYKIEM DAWNYM / 13
Joanna Bilińska, Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz, Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830–1918. Badanie korpusowe / 15
Joanna Duska, Czy obrok duchowny jest gatunkiem? / 33
Mariusz Frodyma, O słownictwie mówionej nieoficjalnej odmiany piętnastowiecznej
polszczyzny / 43
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy jako źródło rzadkiej terminologii
XVI wieku / 63
Anetta Luto-Kamińska, Słownik polszczyzny XVI wieku a badania nad zróżnicowaniem
polszczyzny szesnastowiecznej / 81
Leonarda Mariak, Henryk Sienkiewicz jako ojciec w świetle korespondencji prywatnej / 99
Błażej Osowski, Czy inwentarze dóbr szlacheckich mogą być źródłem do badań
dialektologicznych? Problem piśmienności i odmian polszczyzny / 115
Arleta Szulc, O odpowiednikach greckich oi\koı, oijkiva i innych w tłumaczeniach
odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 127

STUDIA NAD JĘZYKIEM WSPÓŁCZESNYM / 147
Mirosław Bańko, Diana Svobodová, Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim? Raport z badania ilościowego / 149
Barbara Batko-Tokarz, Słownictwo gwarowe w ujęciu tematycznym / 163
Krystyna Bojałkowska, Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym / 181
Iwona Burkacka, Skróty czy skrótowce? Uwagi o urzędowych strukturach skróconych typu pzp (PZP), siwz (SIWZ) / 199
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Słownik kolokacji prawnych – wybrane problemy metodologiczne / 221
Romana Łapa, Osobowo-instytucjonalne znaczenia gramatyczne
w aktach normatywnych / 243
Pavol Odaloš, Manipulatívnosť a súvzťažnosť persuazívnej techniky populizmu a persuazívnej techniky vytvárania obrazu nepriateľa / 257
Dorota Paśko-Koneczniak, Wpływ języka otoczenia na gwary wyspowe (na przykładzie rosyjskich gwar staroobrzędowców w Polsce i Bułgarii) / 269
Katarzyna Witkowska, Wstępne uwagi o rozkaźniku zwrotów frazeologicznych / 281

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum