Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Marek Szulakiewicz

Filozofia jako hermeneutyka

ISBN:
978-83-231-2800-7
Publication year:
2012
Pages number:
300
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz

Filozofia jako hermeneutyka

Kategoria produktu:

Wiek XX w marzeniach filozofów miał przebudzić filozofię do życia owocnego, praktycznego. W tym kontekście pojawiła się również hermeneutyka filozoficzna. Zmieniała ona tradycyjną zależność konkretnego życia od filozofii na zależność filozofii od konkretnego życia. Hermeneutyka może w tym kontekście być odebrana jako samozniesienie dotychczasowej filozofii, która chciała być myśleniem „ostatecznych rozstrzygnięć". Teraz filozofia ta odkrywa, że bytu nie można obiektywnie poznać, lecz można tylko chcieć zrozumieć. Zrywa z boskim nastawieniem człowieka wobec świata i podkreśla, że jest to zawsze nastawienie nasze, ludzkie. Często oskarża się hermeneutykę o perspektywizm, myląc ją z tymi współczesnymi filozofiami, które jednoznacznie wskazują na konieczność życia bez absolutnych, uniwersalnych zasad, prawd i wartości. Tak jak epoka nowożytna odkrywała nieskończoność przestrzeni, otwierała świat i nadawała wszechświatowi nieskończony charakter, tak samo hermeneutyka dzisiaj „otwiera czas", umożliwiając przejście od myślenia w kategoriach własnej historii, kultury, do myślenia w kategoriach tego, co „nie jest własne", jest zaś często „obce" i „inne". W ten sposób możliwa staje się synchronizacja różnych czasów historycznych, kultur, odmiennych przeszłości, poglądów i odbioru świata. Zadanie, jakie zostało postawione w tej książce, sprowadza się do ukazania tylko niektórych problemów, jakie pojawiają się wtedy, gdy hermeneutyka wyznacza podstawowy rys kultury, filozofia zaś staje się hermeneutyką.

Wstęp / 7

Metodologia hermeneutyki / 31

Warunki hermeneutyki / 34

Zadanie hermeneutyczne / 37

Praktyka rozumienia / 53

Teoria rozumienia / 62

Logika hermeneutyczna / 69

Z historii hermeneutyki / 81

Hermeneutyka Wilhelma Diltheya / 83

Martin Heidegger - hermeneutyka bytu ludzkiego/ 91

Hans-Georg Gadamer - prawda i metoda / 94

Paul Ricoeur - hermeneutyka refleksyjna/ 98

Jüirgen Habermas - hermeneutyka i teoria krytyczna / 104

Karl-Otto Apel - hermeneutyka transcendentalna/ 107

Gianni Vattimo -hermeneutyka łagodnego nihilizmu /  120

Hermeneutyka i filozofia / 126

Filozofia hermeneutyczna / 127

Hermeneutyka filozoficzna / 132

Hermeneutyka i metafizyka/ 136

Hermeneutyka i poznanie  / 146

Hermeneutyka i polityka / 166

Hermeneutyczna epoka rozumu / 178

Historyzm i hermeneutyka/ 185

Doświadczenie i hermeneutyka/ 196

Hermeneutyczna legitymizacja doświadczenia / 205

Hermeneutyka i dialog z rzeczywistością/ 223

Gadamer i teoria doświadczenia hermeneutycznego / 231

Uniwersalność hermeneutyki / 234

Hermeneutyczna teoria doświadczenia / 236

Hermeneutyka filozoficzna w religii i teologii / 251

Rozumienie i interpretacja w religii / 253

Doświadczenie hermeneutyczne i religia/ 257

Hermeneutyka i dialog religii / 268

Hermeneutyczne problemy religii /271

Zakończenie / 276

Wykaz literatury cytowanej / 282

Indeks nazwisk / 293

Zusamenfassung / 297

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum