• Home
 • Filozofia
 • Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu

Marek Szulakiewicz (red.)

Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2473-3
Publication year:
2010
Pages number:
364
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz (red.)

Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu

Kategoria produktu:

Pytanie o granice należy do tych ważnych pytań, w których chodzi o sprawy „zasadnicze" i „pierwsze". Formułując je, dostrzegając i określając granice, pytamy o nasz świat i nasze w nim miejsce. Konceptualizacja granic i graniczności ma w dziejach filozofii długą historię. Począwszy od antycznej kategorii apeiron, przez Kanta granice poznania, aż po Jaspersa, Wittgensteina, Blocha..., filozofia podejmowała stale próby przemyślenia tej kategorii pod względem ontologicznym, epistemologicznym, językowym, antropologicznym. Dzisiaj powracamy do tego problemu. Dzieje się tak z kilku powodów. Kategoria ta staje się jednym z ważniejszych paradygmatów współczesnego myślenia. Również współczesne wydarzenia polityczne stawiają problem granic wśród istotnych zagadnień kultury. Wystarczy wskazać tu, że Europa pod względem politycznym, militarnym i ekonomicznym znosi granice, lecz wcale nie oznacza to ich końca. Przeciwnie, staje się coraz wyraźniejsze, że problem granic przesuwa się z obszaru politycznego i militarnego w sferę kulturową, społeczną i jednostkową. Dawne formy ustanawiania granic przekładają się też na nowe formy praktyk politycznych.

MAREK SZULAKIEWICZ - Granice jako problem współczesnej kultury - wprowadzenie /7
MAREK SZULAKIEWICZ - Grenzen als Problem der gegenwärtigen Kultur - Vorwort /19

CZĘŚĆ I
GRANICE I GRANICZNOŚĆ

WIESŁAW TRZECIAKOWSKI - Oddech niewidzialności (o subiektywnym rozpoznawaniu niewidzialnych granic) /33
KS. ANTONI SIEMIANOWSKI - Granice w kulturze a wolność /59
JOANNA HAŃDEREK - Granice kultury, granice człowieka /71
KS. BOGDAN LISIAK SJ - Teoria wszystkiego a granice nauki /85
JÓZEF DĘBOWSKI - Epistemologia i współczesna filozofia nauki wobec problemu demarkacji i tak zwanych logik parakonsystentnych /97

CZĘŚĆ II
GRANICE W KULTURZE

KS. MIROSŁAW MRÓZ - O otwartej granicy między „wiedzieć" i „wierzyć". Uwagi w kontekście myśli Tomasza z Akwinu o doświadczeniu religijnym /123
KRZYSZTOF STACHEWICZ - Granice w moralności i etyce. Próba wstępnego rozpoznania /141
MAGDALENA ŻARDECKA-NOWAK - Rozum publiczny i jego granice /155
JAN DRAUS - Polityczne aspekty granicy polsko-ukraińskiej w obliczu Schengen /171
KS. KRZYSZTOF ŚNIEŻYŃSKI - O granicy między myśleniem filozoficznym i teologicznym /183
DANIEL SOBOTA - Horyzont i pytanie. Między nauką i metafizyką /201
JERZY KOCHANOWICZ - Strukturalne granice w Kościele /219
RYSZARD WÓJTOWICZ - Prawo naturalne jako granica pluralizacji życia społecznego Kościoła /229
KS. ZBIGNIEW TEINERT - Sumienie i powinność - w kręgu psychologii i teologii /247
KS. RAFAŁ MISIAK - Pierwotna niewinność i radykalne zło jako antropologiczne granice /259
ANETA KOCHANOWICZ - Dziecko z syndromem apallicznym a granice definicji osoby /277
BARTOSZ WYPYCH - Transgresja ponowoczesnego ciała /287
JOANNA FALKOWSKA, AGNIESZKA WAŁĘGA - Granice w wychowaniu narodowym /297
WALDEMAR KMIECIKOWSKI - Granice Witkiewiczowską drogą do tajemnicy Istnienia /319
JANUSZ GRYGIEŃĆ - Między konserwatyzmem a liberalizmem. Miejsce myśli Francisa Herberta Bradleya na filozoficzno-politycznej mapie /337
KINGA MARULEWSKA - W poszukiwaniu granicy między starożytnością a nowożytnością. Rozważania wokół myśli Hanny Arendt /347

NOTY O AUTORACH /363

 • Stefan Melkowski

  Leży przede mną tom zbiorowy prac z różnych dziedzin humanistyki szeroko pojętej, której działy i podziały łączą się ze słowami i pojęciami "granica" oraz "ograniczenie". Pierwsze ma, co najmniej trzy znaczenia w polszczyźnie, to drugie - także (do tego dochodzi możliwość użycia przenośnego). Jest to książka dwudziestu czterech autorów, którzy posłużyli się tymi słowami - w różnym kontekście - jako kluczami do tworzenia problematyki tej książki, która jest bardzo bogata, przygotowana do pożytecznego odbioru dla każdego czytelnika z wykształceniem minimum średnim, a przede wszystkim dla odbiorcy zainteresowanego poruszoną tu problematyką filozoficzną, historyczną, kulturową, polityczną i inną, przede wszystkim naszego kraju, ale ukazana w perspektywie europejskiej i światowej. To realizacja tematu badawczego na UMK, którego kierownikiem był prof. Marek Szulakiewicz, główny redaktor tej książki.
  Fragment tekstu opublikowanego w miesięczniku "Głos uczelni" (6/2011)
 • Anna Jawor

  Żyjemy w świecie pełnym granic i ograniczeń, bez których „istniałby dla nas tylko chaos” – pisze Marek Szulakiewicz we wstępie do książki – Granice i ograniczenia . To zbiorowy tom powstały w wyniku konferencji Problem granic w kulturze współczesnej , która odbyła się dwa lata temu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. (…) Choć teksty są utrzymane w podobnym tonie, dzięki czemu książka jest spójna, to rozrzut tematyczny jest dość szeroki.  (…) Omawiana książka zainteresuje każdego, kto stara się pojąć rzeczywistość. Jej niewątpliwym walorem jest fakt, że każdy artykuł poprzedzony jest abstraktem w języku angielskim lub niemieckim. Autorzy przekraczają tym samym granicę językową i czynią choć część swych myśli dostępną również dla odbiorców za granicą.

  Fragment recenzji opublikowanej w miesięczniku "Forum akademickie" (1/2011)
 • Witold P. Glinkowski

  Książka zachęca do postawienia jakże aktualnych pytań: czy zadaniem współczesności winno być utrzymanie granic, czy ich zniesienie? Jaka relacja zachodzi między kulturą a duchowością i gdzie (czy w ogóle) przebiega między nimi granica? A jeśli kulturę tworzy duchowość, to czy można powiedzieć, że "poznawanie kultury jest poznawaniem duchowej, czyli (...) bosko-ludzkiej rzeczywistości"? A może, przy utożsamieniu "granic kultury" z "granicami człowieka", kategoria ducha i duchowości stanie się archaiczna i anachroniczna na tle określeń funkcjonujących w kulturowym uniwersum? (...) Granice, migocząc w kalejdoskopie zebranych tekstów, okazują się trwałym komponentem ludzkiej egzystencji. Skoro zaś ich doświadczenie staje się wyzwaniem dla naszego życia, a nie tylko dla myślenia, reprezentatywne świadectwo dać mu może narracja uwzględniająca różne aspekty i wątki. Dobrze się więc stało, że w książce, obok filozofów, dopuszczono do głosu pedagogów, politologów, teologów i poetów. Już ta okoliczność sprawia, że warto ją przeczytać.
  Fragment recenzji opublikowanej w "Nowych Książkach" (12/2010)
Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum