Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Jan Paweł II. Związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z okazji beatyfikacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2640-9
Publication year:
2011
Pages number:
456
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

70,00 zł

twarda

Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Jan Paweł II. Związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z okazji beatyfikacji

Książka stanowi niezwykle interesującą prezentację zarówno bł. papieża Jana Pawła II, jak i samego środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obrazuje ona swoisty dialog, jaki toczył się między Papieżem Polakiem a toruńską Almae Matris, głównie przez odniesienia do papieskiego nauczania, ale także w czasie spotkań przy okazji pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, podczas nadania Papieżowi doktoratu honoris causa UMK czy też w ramach podróży pracowników naukowych na audiencje do Watykanu.

Zebrany materiał podzielono na cztery części, w których zostały przedstawione kolejno: dzieła życia i posługi Jana Pawła II, przesłanie Papieża do ludzi nauki, związki Jana Pawła II z Uniwersytetem oraz uroczystość beatyfikacji. Księga jest bogato ilustrowana unikalnymi zdjęciami z Janem Pawłem II autorstwa wielu znanych fotografików.

Część pierwsza, która ma na celu prezentację Dzieła życia i posługi Jana Pawła II, zawiera wiele artykułów dobrze odzwierciedlających zainteresowania naukowe pracowników UMK. Ta część książki wskazuje zatem, jakie obszary badawcze inspirowane były nauczaniem i działalnością Jana Pawła II. 

W drugiej części znajduje się wybór przemówień Jana Pawła II wygłoszonych do ludzi nauki w różnych miejscach świata, odsłaniający bogatą i w miarę pełną panoramę tematów, podjętych w nauczaniu kierowanym bezpośrednio do tych, którym nieobojętna jest prawda i wolność w nauce. 

Trzecią część książki  rozpoczyna prezentacja Uniwersytetu w aspekcie historycznym i współczesnym. Ciekawy jest rozdział przypominający spotkanie Papieża z przedstawicielami nauki w Auli UMK w 1999 roku. Została opisana sama uroczystość nadania Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa UMK, która odbyła się w Watykanie, wraz z ukazaniem kulisów procesu przygotowywania doktoratu. Ta część prezentuje również historię powstania i rozwój Wydziału Teologicznego, który został utworzony za pontyfikatu Ojca Świętego; omówienie sympozjów i prac naukowych na jego temat; przedstawienie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum UMK odnoszących się do Jana Pawła II;  wreszcie prezentację interesującego przedsięwzięcia, jakie było realizowane w Gimnazjum i Liceum Akademickim, nazwanego „lekcjami papieskimi”.

Część czwarta to z kolei oficjalne teksty z uroczystości beatyfikacyjnych zilustrowane niepublikowanymi jeszcze zdjęciami z uroczystości. 

ANDRZEJ RADZIMIŃSKI, REKTOR UMK, Słowo wstępne / 9
KS. JERZY BAGROWICZ, WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI, Od redakcji / 13

CZĘŚĆ I. DZIEŁA ŻYCIA I POSŁUGI JANA PAWŁA II
KS. SŁAWOMIR ODER, Droga życia Jana Pawła II / 19
BP ANDRZEJ SUSKI, „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Jan Paweł II jako pasterz i pielgrzym / 43
KS. JAROSŁAW MICHALSKI, W trosce o człowieka. Podstawowe linie życia i pontyfikatu Jana Pawła II / 59
KS. WIESŁAW ŁUŻYŃSKI, Jan Paweł II - Papież praw człowieka / 75
KS. MIROSŁAW MRÓZ, Fides et ratio - w służbie jedności wiary i rozumu / 97
KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Jan Paweł II - Papież dialogu z religiami niechrześcijańskimi / 125
KS. JAN PERSZON, ZBIGNIEW WITKOWSKI, „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Jan Paweł II w służbie Ojczyzny / 147
KS. SŁAWOMIR ODER, Santo subito! Drogi procesu beatyfikacyjnego / 175

CZĘŚĆ II. Z PRZESŁANIA JANA PAWŁA II DO LUDZI NAUKI
JAN PAWEŁ II, Przemówienia papieskie skierowane do świata nauki / 193

CZĘŚĆ III. JAN PAWEŁ II I UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
JAN BEŁKOT, WOJCIECH STREICH, Sześćdziesiąt pięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / 229
Spotkanie Jana Pawła II z przedstawicielami nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (7 czerwca 1999 roku) / 253
STANISŁAW DEMBIŃSKI, Wprowadzenie w spotkanie /254
ANDRZEJ JAMIOŁKOWSKI, Czekaliśmy na to spotkanie. Przemówienie powitalne Rektora UMK / 256
JAN PAWEŁ II, Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce / 259
KS. JERZY BAGROWICZ, KS. JAN PERSZON, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: powstanie, początki i współczesność / 267
WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI, Jan Paweł II - doktor honoris causa UMK / 295

Wspomnienia / 313
JAROSŁAW HOROWSKI, O Janie Pawle II - sympozja i prace naukowe na UMK / 333
ANNA SUPRUNIUK, S. ŻANETA KATARZYNA SZTYLC, Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum UMK / 375
JADWIGA MAGRYTA-ŁAPICZ, Lekcje papieskie w Gimnazjum i Liceum Akademickim UMK w Toruniu / 415

CZĘŚĆ IV. BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II
Uroczystość beatyfi kacji Sługi Bożego Jana Pawła II - dokumentacja / 439

  • Ks. Jerzy Bagrowicz

    Ludzie i środowiska, z którymi spotkał się bł. Jan Paweł II, starają się dokumentować godziny i treść spotkań z tym  niezwykłym człowiekiem,aby zapisać nie tylko słowa i gesty, ale niepowtarzalną atmosferę oraz ducha  tamtych chwil. Coraz wyraźniejsza jest bowiem świadomość, że trzeba to wszystko ocalić w szczególności dla potomnych, aby budując własną tożsamość, mieli okazję sięgać nie tylko do korzeni odległych dziejów, ale i do najnowszej historii, której najpiękniejsze i najbardziej znaczące karty wypełnia dziedzictwo Papieża Polaka. Zapisane na nich zostaną wielkie czyny, fakty i wydarzenia. Dziedzictwo Ojca Świętego to jednak coś więcej, również to wszystko,co sprawi, że dla bardzo wielu stał się kimś bliskim, ojcem i przewodnikiem po niełatwych meandrach współczesności. Ocalenie dla przyszłych pokoleń pełni tego dziedzictwa jest szczególnym zadaniem tych, których los obdarował możliwością spotkania z Janem Pawłem II.
    Przed kilkoma laty zrodził się zamysł publikacji dokumentującej spotkania naszej Uczelni z Ojcem Świętym.W księdze zatytułowanej Jan Paweł II.Związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Z okazji beatyfikacji, która ukazała się w kilka dni po beatyfikacji Papieża Polaka, pragniemy ocalić od zapomnienia i udokumentować niezwykłe godziny spotkań środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Janem Pawłem I, od pamiętnego spotkania ze światem polskiej nauki w auli Uniwersytetu w dniu 7 czerwca 199, podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny, aż po godzinę beatyfikacji w dniu 1 maja 2011 roku.
    Szczególne miejsce w historii naszej Alma Mater i Torunia na zawsze będzie miała chwila, gdy na Watykanie w listopadzie 2004 roku Senat UMK, już z przedstawicielami Collegium Medicum, z władzami województwa i miasta, wręczał Ojcu Świętemu doktorat honoris causa. Chcemy przypomnieć także, że to Jego decyzja pozwoliła utworzyć  w UMK Wydział Teologiczny. Zamieszczamy nadto dokumentację o pracach dyplomowych oraz innych naukowych opracowaniach powstałych na naszej Uczelni, a także działach artystycznych, wystawach, sympozjach inspirowanych myślą i osobą Jana Pawła II. Jesteśmy świadomi, że z pewnością dokumentacja ta nie jest wyczerpująca i pełna, ale taką byliśmy wstanie obecnie zgromadzić. Kilku uczestników uroczystości nadania Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa UMK zechciało podzielić się bardzo osobistymi przeżyciami tamtych dni. Udało się nam zaprosić do współtworzenia tej publikacji także postulatora w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, którym jest torunianin, ks. prałat dr Sławomir Oder, od wielu lat pracujący w Rzymie. Całość publikacji zamyka krótka dokumentacja radosnego dnia beatyfikacji Jana Pawła II z udziałem delegacji władz UMK.
    „Głos Uczelni” 6/2011, s. 13.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum