Marek Szulakiewicz

Zapiski z przełomu wieków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2998-1
Publication year:
2013
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

twarda

Marek Szulakiewicz

Zapiski z przełomu wieków

Kategoria produktu:

„[…] Książka […]  powstawała długo, ponad dziesięć lat, bo i przełom wieku, jako wydarzenie kulturowe, jest zjawiskiem długotrwałym. Oczywiście czasem tak bywa, że książki powstają długo, gdyż od zasiania ziarna trwa długi proces kiełkowania i wreszcie tworzenia. Z tą tak nie było, powstawała ona długo z założenia, jako rezultat namysłu w czasie wielkiej przemiany, w którym doświadczaliśmy wstrząsu całej struktury aksjologicznej naszej kultury i jeszcze bardziej rozumieliśmy dynamizm bytu.

[…] Jak jednak rejestrować myśl? Jakich niebezpieczeństw należy unikać w tej rejestracji? Jak nie dopuścić do przekształcenia „zapisków w dziennik”?  Po pierwsze, w zapiskach myśli należy usunąć „chronologię myślenia”, aby „codzienny” czas nie stał się ani bohaterem, ani też uczestnikiem myślenia. Wszak myśli nie mają następstwa chronologicznego i należy usunąć z takich zapisków czas, aby nie nosiły one śladów datowanych i nie stwarzały nawet sugestii, że są one jakąś reakcją na doświadczenia życiowe autora w danej chwili. Chodzi wszak o myśl, a nie o czas, i o myślenie, a nie o okoliczności, autentyczność chwili bieżącej i stan duszy autora. Myśl nie jest śladem w czasie, tak jak jest nim zapis w dzienniku. […]

Myśl może być zapisana w dowolnym miejscu. Tutaj nie czas jest nośnikiem myśli, nie czas wyznacza jej pojawienie się. Takiego wyznacznika po prostu nie ma, czy też jest nim dziejące się życie. Komputer pozwala w takich zapiskach wymknąć się czasowi. Dlatego czytając je, nie szuka się w nich elementów swojej przeszłości ani też drogi myślenia. Każdy może odczytać je bez odniesienia do autora i czasu, w jakim zostały zapisane, i może też odczytać je w dowolnym miejscu. […]”. 

Przestroga

Przykazanie: wystrzegaj się ludzi, którzy sądzą, że znaleźli prawdę. Oni uczynią z ciebie takich samych jak oni: chcą tylko powtórzeń. Lgnij do ludzi, którzy szukają, błądzą – oni pomogą ci odnaleźć ciebie samego. A w ogóle uważaj, kiedy wszyscy zaczynają myśleć tak jak ty lub ty jak wszyscy: zawsze trzeba w tym wietrzyć jakiś podstęp.

O pośpiechu

Kultura nasza jest światem pośpiechu. Zapominamy jednak, że działając zbyt szybko, kumulujemy błędy i pomyłki, postępując powoli, na błędach i pomyłkach się uczymy. Dlatego trzeba stale przypominać słowa Wittgensteina: „Filozofowie między sobą powinni pozdrawiać się słowami: Nie śpiesz się”.

ZAPISKI / 43
Myśli nieuporządkowane / 45
Przetrwanie / 45
Lekarze i duchowni / 45
Przegrana Boga / 45
Mikrowita i Bułgakow / 45
Muzyka i granica / 45
Oburzenie / 48
Materia i duch / 48
Antropocentryzm / 49
Religia i niedokończenie / 51
Miłość kobiety / 51
Pożyteczni niszczyciele / 52
Być oszukanym / 52
Prawda i życie / 53
Podróże / 53
Myślenie, miłość i piękno / 53
Fundamentalizm i duchowość / 54
Pięćdziesiątka / 55
Dusza / 55
Zasady / 56
Być szczęśliwym / 56
Przestroga I / 56
Jeszcze nie / 57
Głupcy z przeszłości / 57
Lozanna / 58
Młyny Kościoła / 58
Początek i koniec / 59
Z mostu / 59
Społeczeństwo i sumienie / 59
Hegel / 60
Rozum i wyobraźnia / 60
Potrzeba Boga / 61
Groby filozofów / 62
Wsteczny postęp / 63
Grecy i zbawienie / 63
Zmieniać ludzi / 63
Religia i wolność / 64
Ewolucja / 66
Ustalać istnienie? / 67
Zabawa / 67
Gdzie budować? / 68
Wróg / 68
Być niespełnionym / 68
Vevey i Sienkiewicz / 69
Praca / 70
Indywiduum / 70
Reinkarnacja / 70
Duch i ciało / 71
Wiedza pewna / 71
Szekspir / 71
Wojna / 72
Wyprzedzenie przez ateistę / 73
Myślenie i świat / 74
Pomyłka / 74
Wolność i przymus / 75
Jedność i wielość / 75
Pojęcia i sensy / 76
Wiara i wiedza / 76
Skarbce i rabunki / 77
Dwa systemy / 77
Ucieczka od świata / 79
Trwanie / 79
Wartościowanie / 80
Wittgenstein i chrześcijaństwo / 80
Nauka i prawda / 81
Wiara / 81
Polityka / 82
Upływ lat / 83
Duchowość chrześcijańska / 83
Śmierć we śnie / 84
Cierpienie / 84
Filozofia i historia / 84
Detronizacja Boga / 85
Przyroda / 85
Świętość i mądrość / 86
Myśleć z przyszłości / 87
Śmietniki i kryzys / 87
Wino, wino / 88
Ocena / 88
Przestroga II / 90
Mówić o Bogu / 90
Złośliwy Luter / 90
Tajemnica świata / 91
Pouczanie / 91
Los człowieka / 92
Najbardziej niebezpieczne / 92
Najlepsi lekarze / 93
Zmiany / 93
Tolerancja / 94
Jak żyć? / 95
Misyjność Prawdy / 95
O udawaniu / 96
Zmiana wszystkiego / 96
Określić człowieka / 96
O pośpiechu / 97
Alpejskie ścieżki / 97
W dobrej wierze / 98
Liberalizm / 98
Chrześcijaństwo Południa / 99
Umysł / 99
Morderczy wiek / 100
Niekonsekwencja / 100
Obserwacja ludzi / 101
Wina i czas / 101
Kierunek myśli / 101
Rewolucja w religii / 102
O uzdrowieniu / 103
Szukać rzeczywistości / 103
Miejsca / 103
Do moralności / 104
Nasze wartości / 105
Porady / 105
Ateizm / 106
Pisarz i filozof / 106
Odejść od chrześcijaństwa / 106
Przysłowie o nas / 107
17 września / 107
Konflikty / 108
Różnorodność / 108
Pytanie Luri / 109
Mówić nie! / 109
Chodzi o nas / 109
Z przyszłości / 110
Samowola / 110
Prawo moralne / 111
Trzy stopnie zła / 111
Cierpienie i ofiarowanie / 112
Brzydota filozofa / 112
Ku teorii / 113
Symbole / 113
Dorośliśmy? / 113
Zasłonić zło / 114
Owady i grzech pierworodny / 114
Pokusy / 116
Odróżnienia / 116
Trudność z postmodernizmem / 117
Starzenie się / 117
Hofmannsthal i tajemnica / 118
Koncentracja na duszy / 118
Moralistyka / 119
Epoka liberalna / 119
Cudze marzenia / 119
Ostatni człowiek / 120
Agnostyk / 120
O zdziecinnieniu / 121
Rozwaga / 122
O co chodzi? / 122
Przyzwoitość / 123
Jedno pytanie / 123
Poezja / 123
Założenia / 124
Świadomość / 124
Grecy i Żydzi / 125
Światło i ciemność / 125
Płeć / 126
Uczestnictwo / 127
Chleba na jutro / 127
Dwa redukcjonizmy / 128
Dom / 128
Problemy / 129
Roszczenie do prawdy / 129
Dzieci i starcy / 129
Więcej poznać / 130
Zadanie religii / 130
Oczekiwanie / 130
Powrót problemu / 131
Ewolucjonizm / 132
Wyzwolenie / 132
Homo europaeus / 132
Niewierność relatywisty / 133
Zniknięcie wroga / 133
Zasady moralne / 134
Pijany Dionizos / 134
O ułatwieniu / 135
Pogrzeb ateisty / 135
Cioran / 135
Bultmann / 136
Śmierć i maski / 136
Spotkanie kultur / 137
Zło i wybór / 138
Naród / 138
Walka z religią / 138
Śmierć / 139
Poczucie humoru / 139
Muzyka i duch / 140
Od nowa / 140
Pytanie / 140
Miłośnicy historii / 141
Granice / 141
Uziemienie / 143
Najlepszy mąż / 143
Nowe myślenie / 144
Ruch i droga / 144
Modlitwa / 144
Zastępowanie / 145
Tylko dwie hipotezy / 146
Zła orientacja / 146
Dwa drzewa / 146
Klęska / 147
Cierpliwość / 148
Milczenie o Bogu / 148
Relatywizm i uniwersalizm / 148
Współczesne cuda / 149
Więcej życia / 149
Bluźnierstwo / 150
Życie i wiedza / 150
Wiek i szkoła / 151
Unieobecnianie / 151
Rzeczy niepotrzebne / 151
Rozum i wiara / 152
Mauriac / 153
Nazywanie / 153
Służba / 154
Usłyszane i odpowiedziane / 154
Parada równości / 154
Drogi / 155
Zło i teraz / 155
Odkrycie odmienności / 156
Po co? / 157
Tłumaczenie / 157
Pokonać zaniedbanie / 157
Jeszcze więcej / 158
Przesąd i poznanie / 158
Pluralizm / 159
Trzy pokusy / 159
Zgoda / 159
Różnorodność i życie / 160
Pycha / 160
Być Grekiem / 161
Międzyludzkie / 161
Heschel / 162
Na skróty / 162
Chrzest / 163
Ważności / 163
O nas? / 163
Historia / 163
Gwałt na wolności / 164
Fragmenty / 165
Człowiek i zwierzę / 165
Immanentyzm / 165
Cielesność / 166
Relacja / 166
Znalezisko / 167
Dwa kierunki / 167
Pokarm ducha / 167
Wykluczenie przez zło / 168
Religijność ludowa / 168
Siła / 169
Slogany / 169
Wątpliwości / 170
Wolność za wcześnie / 170
Wina / 170
Odwaga? / 170
Pary / 171
Życzenia / 172
Kolacja z Chińczykami / 172
Błąd i prawda / 172
Misja / 173
Wstyd / 173
Wspinaczka / 174
Anioł / 174
Życie ludzi / 174
Zło w imię dobra / 175
Chaos / 176
Demoralizacja / 176
Pasterz / 176
Idee liberalne / 177
Stary Kodeks / 177
Ureligijnienie / 178
Wychowanie / 178
Bez ograniczeń / 178
Niepowodzenia / 179
Hipotezy / 180
Być chrześcijaninem / 180
Zaniechanie / 180
Poznawać Wszechświat / 181
Naddatek religii / 181
Tłumacze / 182
Teologia / 182
Towarzyszyć / 183
Diagnozy i kuracje / 183
Być i mówić / 184
Otwartość religii / 184
Złodzieje czasu / 185
Nauka cierpienia / 185
Nadzieja / 186
Smutek i modlitwa / 187
Nastroje / 187
Upadek / 188
Sens życia / 188
Moralność / 189
Starość? / 189
Niepowtarzalność / 190
E-maile / 190
Cnota / 191
Przemiana / 191
Oczy / 192
Kometa / 192
O Bogu / 192
Kultura współczesna / 193
Religia / 193
Paradoks / 194
Który przyciąga / 194
Winny? / 195
Trudności z osobą / 195
Nirwana / 197
Trwać w pytaniu / 197
Okultyzm i religia / 198
Poznawanie i działanie / 198
Tolerancyjne idee / 199
Mobilność / 199
Dobro / 200
Samouwielbienie / 200
Wrażliwość na przeszłość / 201
Nad rzecz / 202
Antychryst / 202
Wolność / 203
Nakazy i zakazy / 204
Uczestniczyć / 204
Czas naprawy / 204
Podstawy humanizmu / 205
Szybkość przeszłości / 205
Sny / 206
Punkt widzenia / 206
Misyjność / 207
Śmierć i ewolucja / 207
Oddzielić zło / 208
Ojczyzna / 208
Idol / 209
Mania wielkości / 209
Ruch / 209
Chrystus / 209
Władza / 210
Spowalniacz Bóg / 210
Świat Innego / 211
Kobiety / 211
Wiara w cokolwiek / 211
Całość i część / 213
Duch prawdy / 213
Trzy drogi / 213
Zło i czas / 214
Czyn i los świata / 214
Kompresja / 215
Pływanie / 215
Osoba duchonośna / 215
Przywary / 216
Porzucenie / 216
Przemoc? / 217
Gra i życie / 217
Wydaj więcej / 218
Zagrożenie świętym Augustynem / 218
Aborcja / 219
Żyć teraz / 219
Upodmiotowić przedmiot / 220
Podobieństwa / 220
Odzyskanie Ja / 221
Ubóstwo / 221
Zapomnienie fundamentalisty / 222
Początek / 222
Wschód i Zachód / 222
Wierzenica / 223
Przegrana i komedie / 225
Ochrona i prawda / 225
Być z miłości / 225
Chrześcijaństwo / 226
Redukcjonizm / 227
Powoli / 227
Miłość / 227
Upadek w starość / 228
Życie pozagrobowe / 228
Nasz los / 228
Właściwy czas / 229
In vitro / 230
Cóż nam czynić? / 231
Bóg, który krzyczy / 231
Trwa wiecznie / 232
O teorii / 232
Rosyjska duchowość / 233
Bezwzględność / 233
Proces ogólnoświatowy / 234
Europa / 234
Zatrzymać czas / 234
Posłuszeństwo / 235
Chrystocentryzm / 235
Forma bytu / 236
Wolność i rozum / 236
Okoliczności / 237
Droga nadziei / 237
Religijne emocje / 238
Cel / 238
Mędrzec / 238
Jedenasta teza raz jeszcze / 239
Zło po cichu / 239
Podstawa nieśmiertelności / 240
O kupowaniu / 240
Sukces / 241
Postmodernizm / 241
Poza przygodność / 241
Kobiety i zasady / 242
Wierzysz w Boga? / 242
Przyzwyczajenia / 243
Naukowe oduczanie / 244
Wola i umysł / 244
Zaniedbanie / 244
Szukać Boga / 245
Przeciwności życia / 245
Duch / 246
Nowe i lepsze / 246
Przyjemność i trud / 247
Zapomnienie o śmierci / 247
Znaki dorosłości / 248
Święto Narodowe Francji / 248
Przez zło / 249
Być Bogiem / 249
Naczynie / 250
Chwalcy przeszłości / 250
Bliżej i dalej / 251
Psychoanaliza i grzech / 251
Życie i śmierć / 252
Materia / 252
Rozmnażanie / 253
Powrót religii / 253
Rozpacz / 254
Granice rozumu / 254
Dziecięcy katechizm / 255
Nieśmiertelność / 255
Uczenie na opak / 256
Stabilność / 256
Zbawienie / 257
Przyjemność książki / 257
Uprzywilejowanie człowieka / 258
Filozofia / 258
Czemu osądzasz swego brata? / 259
Genewa / 259
Antropologia przemocy / 260
Jaspers / 261
Prawda / 262
Inny kierunek / 262
Mój Bóg / 262
Geny / 263
Francuski sceptycyzm / 263
Lekarz / 264
Śmierć wielkich / 264
Obrazy / 265
Kognitywizm / 266
Pokonani / 267
Demokracja / 267
Poezja i miłość / 267
Zło / 268
Bóg umarł / 268
Zmartwienia / 269
Muzeum / 269
Marcel / 270
Duchowość / 271
Obowiązek chrześcijanina / 272
Personalizacja śmierci / 272
Ludzie Kościoła / 273
Kultura ukrycia / 273
Po drodze / 274
Szpital / 274
Św. Tomasz / 275
Lenistwo i praca / 276
Zachód na Wschodzie / 276
Patrząc na pomnik Rousseau w Genewie / 277
Wybory / 278
Samotność / 278
Nic nowego / 279
Podziały / 279
Widok z góry / 280
Tygrys w klatce / 280
Więcej i lepiej / 281
Poszukiwaczom metody / 281
Patrzę i nie widzę, słucham i nie słyszę / 282
Ziemia i niebo / 282
Prywatne i publiczne / 283
Doświadczenie z ludźmi / 284
Status ontyczny / 284
Postawa chrześcijanina / 285
Rzeczy / 285
Godność / 286
Postęp / 286
Spiski / 287
W nieludzkich warunkach / 287
Buddysta i chrześcijanin / 288
Kolory / 288
Współczesna filozofia / 289
Zawody sportowe / 289
Szukanie człowieka / 290
Miłosierdzie / 291
Współczucie / 292
Kryzys i religie / 292
Punkt oparcia / 293
Ludzie techniki / 293
Kierunki etyki / 294
Spraw, pomóż, ocal / 294
Rilke i śmierć / 295
Sens i przetrwanie / 296
Kalendarz w styczniu / 297
To samo / 297
W sobie i przez siebie / 297
Kultura / 298
Czyn / 299
Być niezauważonym / 299
Szukać prawdy o człowieku / 300
Duch czasu / 300
Religia i Chrystus / 301
Prosto i szybko / 302
Złe czy podejrzane? / 303
Postępowy uniwersytet / 304
Zło do zła / 305
Niespodzianki / 306
Kremacja ciała / 306
Porzucić świat / 307
Zagrożenie i nadzieja / 307
Kuchnia / 309
Tragedie / 309
Wiadomości / 310
Rozwody / 310
Zgodność / 311
Wartościować siebie / 312

Zapiski w porządku alfabetycznym / 313
  • Karina Obara

    Link do omówienia książki: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131022/TORUN01/131029798
  • Marcin Lutomierski

    "Zapiski" Marka Szulakiewicza to "nieśpieszne" refleksje adresowane do żyjącego w pośpiechu czytelnika przełomu stuleci. Wydaną stosownie do tematu książkę czyta się z zainteresowaniem, zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach (co ułatwia znakomite opracowanie graficzne). To inspirująca lektura nie tylko na przełomie roku. Fragment recenzji: Mądrość wieków, "Głos Uczelni" 2013, nr 12.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum