Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha

Intymność – rozwój – edukacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4213-3
Publication year:
2019
Pages number:
178
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha

Intymność – rozwój – edukacja

Kategoria produktu:

Zajmowanie się intymnościąjako przedmiotem badań i analiz naukowych z uwagi na jej naturę jest działaniem, któremu towarzyszy ambiwalencja. W jaki bowiem sposób można opisać i wyjaśnić splot najbardziej osobistych odczuć, skoro nie potrafią ich w pełni wyrazić nawet osoby, których są udziałem? Pierwsza możliwość to uzbrojenie się w język naukowy, struktury pojęciowe podporządkowane żelaznej logice. Jest to podejście podobne do „pozytywistycznego” oglądu rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Druga możliwość, powstająca po odrzuceniu naiwności wynikającej z tej pierwszej, to wykorzystanie języka wyrażającego emocje, subiektywistycznego, podobnego do interpretatywnych prób wnikania w głąb ludzkiego doświadczenia. Ambiwalencja powstająca na styku tych dwóch porządków nie pozwala zasnąć spokojnie po napisaniu jakiegokolwiek fragmentu tekstu. I to ona jest najbardziej widocznym rysem prezentowanej monografii. Pomiędzy różnymi pęknięciami językowymi autorzy umieścili teksty lokujące intymność w polu zainteresowania takich dyscyplin jak: antropologia, metodologia badań naukowych, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia i psychologia. Posługując się ich systemem pojęć, ale nie stroniąc od języka codziennej emocjonalności, pisali o miejscu intymności w sferach fizyczności i psychiki człowieka, w kulturze współczesnej, w procesach rozwojowych i wychowawczych czy wreszcie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prezentowana książka może więc przydać się wszystkim tym, którzy zajmują się innymi, w sensie osobistym i zawodowym. Nie zredukuje wprawdzie ich egzystencjalnego niepokoju, niewiele wyjaśni, ale – być może – pokaże, jak można stawiać pytania: o siebie w relacji z innymi, o innych w relacji z nami, o swoją codzienność, a także o to, jak badać zjawiska niewidzialne. Największym zagrożeniem dla naszej kondycji jest bowiem zaniechanie zadawania sobie niewygodnych pytań, bez względu na to, czym się zajmujemy. I to jest, zdaje się, najważniejszy argument przemawiający za przeczytaniem tej książki.

Krzysztof Rubacha

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1
Metodologie badania intymności / 9
Intymność – mapa znaczeniowa / 10
Parametry badania intymności / 28
Ujęcie całościowe / 48

Rozdział 2
Intymność w perspektywie antropologicznej / 51
Biologiczne podstawy wspólnoty ludzi. „Pierwotna jedność” – jedność przedjęzykowa / 51
Ciało fenomenalne świadomością całego świata obecnego i przeszłego / 52
Synchronowanie. Integracyjna rola kinezyki / 55
Kultura zinternalizowana w ciele fenomenalnym. Edukacja szkolna a zdolność komunikacji / 57

Rozdział 3
Intymność w perspektywie rozwojowej / 63
Koncepcja rozwoju Roberta Kegana. Intymność jako linia rozwojowa / 63
Stopnie rozwoju intymności. Niedomiar i nadmiar rozwojowy w zakresie intymności / 65

Rozdział 4
Intymność w niepełnosprawności intelektualnej / 81
Intymność niedotykalna. Intymność diadyczna / 81
Niepełnosprawność intelektualna. Intymność społecznie i prawnie usankcjonowana / 83
Intymność cechą człowieczeństwa. Kompetencje intymne / 89
Przestrzenie do wyrażania intymności / 91
Badanie intymności osób z NI / 100
Intymność w przestrzeni medialnej. O zagrożeniach dla osób z NI / 108

Rozdział 5
Wychowanie do intymności / 115
Rozwój i wychowanie w perspektywie integralnej / 115
Pierwotne przejawy intymności. Intymność w perspektywie behawioralnej / 125
Autonomia i bliskość. Subiektywnie o intymności / 129
Kultura a intymność. Fazy bliskich relacji / 131
Bliskość w relacji i więź bliskości. Intymność w wymiarze społecznym / 135
Intymność jako wyzwanie edukacyjne. O roli zaufania w edukacji / 139

Rozdział 6
Intymność. Między nauką a poezją / 147
Intymność jako wirowanie uczuć / 147
Od zdumienia do intymności. Droga rozwoju / 149

Bibliografia / 167

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum