Marek Szulakiewicz (red.)

Otwartość. Nadzieje i zagrożenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4306-2
Publication year:
2019
Pages number:
320
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
128 x 195 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz (red.)

Otwartość. Nadzieje i zagrożenia

Kategoria produktu:

Wśród wielu wymagań współczesnej kultury żądanie otwartości należy do najważniejszych. Jest ono tak ważne, że pojawia się nawet jako istotna prośba Modlitwy Eucharystycznej (V Modlitwa Eucharystyczna), w której prosi się: „uczyń nas otwartymi”. Przyzwyczajani jesteśmy do uznawania, że jest to zaleta ludzi i pożądany stan kultur, w których relacje wykluczania zastępowane są pluralizmem i tolerancją. Rzadko dostrzega się również zagrożenia związane z bezkrytyczną otwartością, w której może ujawniać się zaburzenie tożsamości, nierespektowanie żadnych granic, aż po egoistyczną samowolę. Taka nieuporządkowana otwartość wydaje się umniejszać tendencje do trwania i utrwalania dotychczas obowiązujących (dobrych) wzorców życia i kultury, uwypuklając zmienność i nietrwałość wszystkiego, i skłaniając też ku relatywizmowi i konformizmowi. Jednak korzystna (ubogacająca i poszukująca) otwartość rzeczywiście służy zarówno indywidualnemu rozwojowi, jak i udoskonaleniu relacji międzyludzkich i międzykulturowych. Dlatego w kontekście tak rozumianej otwartości nie ma usprawiedliwienia dla ograniczenia i zamknięcia nawet wtedy, gdy w danej chwili wydaje się ona zagrażać schematycznemu porządkowi, skostniałej hierarchii i złudnej niezmienności. W kontekście tym chodzi bowiem o otwartość na prawdę, dobro, piękno, czyli na to wszystko co ubogaca świat, nasze życie i nas samych, co jest cenne i o co warto zabiegać. Nie chodzi zaś ani o rezygnację z siebie, ani też o skierowanie (otwartość) na to, co niszczy i burzy, a nie tworzy i buduje. Stąd modlitwa „uczyń nas otwartymi” jest tak ważna: uczyń nas otwartymi, nie ku naszej destrukcji, lecz ku spełnieniu.

Marek Szulakiewicz
„Uczyń nas otwartymi”– konteksty otwartości / 7

Daniel Sobota
Od otwartości bycia do sfery publicznej. Kategoria otwartości w filozofii i kulturze współczesnej / 35

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Otwartość wszechświata / 85

Ks. Jan Sochoń
Sztuka w polu otwartości / 107

Andrzej Radzimiński
Historia otwarta – historia zamykana / 137

Marek Szulakiewicz
Otwartość i komunikacja – interakcje filozoficzne / 161

Marcin Lisiecki
Dialektyka „otwierania” i „zamykania”. Uwagi o postawie „otwierającej” / 193

Andrzej Gniazdowski
Czelność jako cnota polityczna. Próba fenomenologii postawy otwartej / 215

Łukasz Dominiak
Otwartość światopoglądowa libertarianizmu / 245

Roman Bäcker
Otwartość i hermetyczność polityki rosyjskiej / 267

Witold Glinkowski
Otwartość jako wyznacznik antropologiczny – perspektywa dialogiczna / 291

Noty o autorach / 315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum