Marek Szulakiewicz

Obecność filozofii transcendentalnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1374-2
Publication year:
2002
Pages number:
264
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Marek Szulakiewicz

Obecność filozofii transcendentalnej

Kategoria produktu:

W książce, którą prezentuję czytelnikowi, nie omawiam jakiegoś krótkiego okresu w rozwoju filozofii ani też nie koncentruję się na doniosłej postaci z jej historii, czy też analizie rozwiązania określonego problemu. Przedmiotem zainteresowania jest pewien sposób filozofowania, który obecny był - w opinii jednych - od początku myślenia filozoficznego, w opinii innych zaś ukonstytuował się dopiero w epoce nowożytnej i swój kres osiągnął w XX wieku. Materiał historyczny wykorzystany jest w tej pracy do przedstawienia ogólniejszej sprawy niż tylko opis i rekonstrukcja. Chciałem prześledzić, czym jest i w jakiej formie obecna jest idea myślenia transcendentalnego. Nie chodzi tu zatem o to, aby przedstawić i omówić to wszystko, co poszczególni myśliciele (np. Kant, Fichte, Husserl...) i ich uczniowie rozumieli przez filozofię transcendentalną, jak rozwiązywali różne problemy filozoficz
ne, lecz o jej obecność w podstawowych dziedzinach filozofii. Czytelnik, który jednak będzie chciał w tej książce znaleźć wszystkie informacje na temat transcendentalizmu, będzie się czuł zawiedziony(...)

 

Spis treści

Problem filozofii transcendentalnej
Trudności rozumienia
Filozofie transcendentalne
Filozofia transcendentalna
Transcendentalizm
Filozofia jako filozofia transcendentalna

Metoda transcendentalna w filozofii
Formy realizacji filozofii (Filozofia jako metafizyka *Filozofia w strukturach subiektywizmu *Ku paradygmatowi komunikacyjnemu *Filozofia jako myślenie w komunikacji)
Miejsce filozofii transcendentalnej
Poszukiwania jedności metody transcendentalnej w filozofii. Kanta projekt metody transcendentalnej (Ograniczenia subiektywizmu: podmiot i doświadczenie *Metoda transcendentalna poza subiektywizmem *Problem doświadczenia *Transcendentalizm problematyzujący - Wolfgang Ród Doświadczenie jako dialog z rzeczywistością - Richard Schaeffler *Pragmatyka transcendentalna - Karl-Otto Apel)
Problem ważności i zawieszenia metody

Filozofia transcendentalna i metafizyka
Droga metafizyki (Święty Tomasz i Kant *Metafizyka i ontologia - transcendentalne przemiany w metafizyce *Problem metafizyki transcendentalnej *Ugruntowanie metafizyczne i transcendentalne *Załamanie się metafizyki i filozofii krytycznej)
Od transcendentalizmu ku metafizyce (Otwarcie pola dla metafizyki przez pytanie transcendentalne *Zwrot ku metafizyce *Periechontologia - metafizyka transcendentalna Jaspersa *Tomizm transcendentalny - szkoła Marechala)

Kultura i filozofia transcendentalna
Kultura i zagubienie bytu
Europejski nihilizm i filozofia kaniowska
Filozofia transcendentalna jako projekt światopoglądowy
Filozofia transcendentalna jako ratunek i terapia kultury (Neokantyzm jako filozofia kultury *Problem kultury i filozofii w myśli W. Windelbanda *Transcendentalna filozofia kultury H. Rickerta *Neokantowska terapia kultury *Transcendentalna terapia E. Husserla)

Współczesne przemiany filozofii transcendentalnej
Kierunki filozofii współczesnej i transcendentalizm
Transcendentalizm i tendencje współczesnego myślenia
Sytuacja transcendentalizmu
Czy dalej drogą Kanta? (Transcendentalny interpretacjonizm *Pragmatyka i transcendentalizm *Dalej czy powrót?)

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum