Marek Szulakiewicz

Filozofia jako hermeneutyka

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2800-7
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
300
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz

Filozofia jako hermeneutyka

Kategoria produktu:

Wiek XX w marzeniach filozofów miał przebudzić filozofię do życia owocnego, praktycznego. W tym kontekście pojawiła się również hermeneutyka filozoficzna. Zmieniała ona tradycyjną zależność konkretnego życia od filozofii na zależność filozofii od konkretnego życia. Hermeneutyka może w tym kontekście być odebrana jako samozniesienie dotychczasowej filozofii, która chciała być myśleniem „ostatecznych rozstrzygnięć". Teraz filozofia ta odkrywa, że bytu nie można obiektywnie poznać, lecz można tylko chcieć zrozumieć. Zrywa z boskim nastawieniem człowieka wobec świata i podkreśla, że jest to zawsze nastawienie nasze, ludzkie. Często oskarża się hermeneutykę o perspektywizm, myląc ją z tymi współczesnymi filozofiami, które jednoznacznie wskazują na konieczność życia bez absolutnych, uniwersalnych zasad, prawd i wartości. Tak jak epoka nowożytna odkrywała nieskończoność przestrzeni, otwierała świat i nadawała wszechświatowi nieskończony charakter, tak samo hermeneutyka dzisiaj „otwiera czas", umożliwiając przejście od myślenia w kategoriach własnej historii, kultury, do myślenia w kategoriach tego, co „nie jest własne", jest zaś często „obce" i „inne". W ten sposób możliwa staje się synchronizacja różnych czasów historycznych, kultur, odmiennych przeszłości, poglądów i odbioru świata. Zadanie, jakie zostało postawione w tej książce, sprowadza się do ukazania tylko niektórych problemów, jakie pojawiają się wtedy, gdy hermeneutyka wyznacza podstawowy rys kultury, filozofia zaś staje się hermeneutyką.

Wstęp / 7

Metodologia hermeneutyki / 31

Warunki hermeneutyki / 34

Zadanie hermeneutyczne / 37

Praktyka rozumienia / 53

Teoria rozumienia / 62

Logika hermeneutyczna / 69

Z historii hermeneutyki / 81

Hermeneutyka Wilhelma Diltheya / 83

Martin Heidegger - hermeneutyka bytu ludzkiego/ 91

Hans-Georg Gadamer - prawda i metoda / 94

Paul Ricoeur - hermeneutyka refleksyjna/ 98

Jüirgen Habermas - hermeneutyka i teoria krytyczna / 104

Karl-Otto Apel - hermeneutyka transcendentalna/ 107

Gianni Vattimo -hermeneutyka łagodnego nihilizmu /  120

Hermeneutyka i filozofia / 126

Filozofia hermeneutyczna / 127

Hermeneutyka filozoficzna / 132

Hermeneutyka i metafizyka/ 136

Hermeneutyka i poznanie  / 146

Hermeneutyka i polityka / 166

Hermeneutyczna epoka rozumu / 178

Historyzm i hermeneutyka/ 185

Doświadczenie i hermeneutyka/ 196

Hermeneutyczna legitymizacja doświadczenia / 205

Hermeneutyka i dialog z rzeczywistością/ 223

Gadamer i teoria doświadczenia hermeneutycznego / 231

Uniwersalność hermeneutyki / 234

Hermeneutyczna teoria doświadczenia / 236

Hermeneutyka filozoficzna w religii i teologii / 251

Rozumienie i interpretacja w religii / 253

Doświadczenie hermeneutyczne i religia/ 257

Hermeneutyka i dialog religii / 268

Hermeneutyczne problemy religii /271

Zakończenie / 276

Wykaz literatury cytowanej / 282

Indeks nazwisk / 293

Zusamenfassung / 297

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum