Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha

Intymność – rozwój – edukacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4213-3
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
178
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha

Intymność – rozwój – edukacja

Kategoria produktu:

Zajmowanie się intymnościąjako przedmiotem badań i analiz naukowych z uwagi na jej naturę jest działaniem, któremu towarzyszy ambiwalencja. W jaki bowiem sposób można opisać i wyjaśnić splot najbardziej osobistych odczuć, skoro nie potrafią ich w pełni wyrazić nawet osoby, których są udziałem? Pierwsza możliwość to uzbrojenie się w język naukowy, struktury pojęciowe podporządkowane żelaznej logice. Jest to podejście podobne do „pozytywistycznego” oglądu rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Druga możliwość, powstająca po odrzuceniu naiwności wynikającej z tej pierwszej, to wykorzystanie języka wyrażającego emocje, subiektywistycznego, podobnego do interpretatywnych prób wnikania w głąb ludzkiego doświadczenia. Ambiwalencja powstająca na styku tych dwóch porządków nie pozwala zasnąć spokojnie po napisaniu jakiegokolwiek fragmentu tekstu. I to ona jest najbardziej widocznym rysem prezentowanej monografii. Pomiędzy różnymi pęknięciami językowymi autorzy umieścili teksty lokujące intymność w polu zainteresowania takich dyscyplin jak: antropologia, metodologia badań naukowych, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia i psychologia. Posługując się ich systemem pojęć, ale nie stroniąc od języka codziennej emocjonalności, pisali o miejscu intymności w sferach fizyczności i psychiki człowieka, w kulturze współczesnej, w procesach rozwojowych i wychowawczych czy wreszcie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prezentowana książka może więc przydać się wszystkim tym, którzy zajmują się innymi, w sensie osobistym i zawodowym. Nie zredukuje wprawdzie ich egzystencjalnego niepokoju, niewiele wyjaśni, ale – być może – pokaże, jak można stawiać pytania: o siebie w relacji z innymi, o innych w relacji z nami, o swoją codzienność, a także o to, jak badać zjawiska niewidzialne. Największym zagrożeniem dla naszej kondycji jest bowiem zaniechanie zadawania sobie niewygodnych pytań, bez względu na to, czym się zajmujemy. I to jest, zdaje się, najważniejszy argument przemawiający za przeczytaniem tej książki.

Krzysztof Rubacha

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1
Metodologie badania intymności / 9
Intymność – mapa znaczeniowa / 10
Parametry badania intymności / 28
Ujęcie całościowe / 48

Rozdział 2
Intymność w perspektywie antropologicznej / 51
Biologiczne podstawy wspólnoty ludzi. „Pierwotna jedność” – jedność przedjęzykowa / 51
Ciało fenomenalne świadomością całego świata obecnego i przeszłego / 52
Synchronowanie. Integracyjna rola kinezyki / 55
Kultura zinternalizowana w ciele fenomenalnym. Edukacja szkolna a zdolność komunikacji / 57

Rozdział 3
Intymność w perspektywie rozwojowej / 63
Koncepcja rozwoju Roberta Kegana. Intymność jako linia rozwojowa / 63
Stopnie rozwoju intymności. Niedomiar i nadmiar rozwojowy w zakresie intymności / 65

Rozdział 4
Intymność w niepełnosprawności intelektualnej / 81
Intymność niedotykalna. Intymność diadyczna / 81
Niepełnosprawność intelektualna. Intymność społecznie i prawnie usankcjonowana / 83
Intymność cechą człowieczeństwa. Kompetencje intymne / 89
Przestrzenie do wyrażania intymności / 91
Badanie intymności osób z NI / 100
Intymność w przestrzeni medialnej. O zagrożeniach dla osób z NI / 108

Rozdział 5
Wychowanie do intymności / 115
Rozwój i wychowanie w perspektywie integralnej / 115
Pierwotne przejawy intymności. Intymność w perspektywie behawioralnej / 125
Autonomia i bliskość. Subiektywnie o intymności / 129
Kultura a intymność. Fazy bliskich relacji / 131
Bliskość w relacji i więź bliskości. Intymność w wymiarze społecznym / 135
Intymność jako wyzwanie edukacyjne. O roli zaufania w edukacji / 139

Rozdział 6
Intymność. Między nauką a poezją / 147
Intymność jako wirowanie uczuć / 147
Od zdumienia do intymności. Droga rozwoju / 149

Bibliografia / 167

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum