Marek Szulakiewicz

„Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4682-7
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
518
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
128 x 195 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4683-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4683-4

42,00 zł

miękka

Marek Szulakiewicz

„Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Kategoria produktu:

Wszystkie wielkie religie, ale też poważne filozofie i psychologie podkreślają, że największym złem, grzechem i błędem jest zamknięcie się w sobie i uznanie siebie za centrum istnienia. Człowiek, który to uczynił – pisał przed laty Erich Fromm – „czuje się bardzo pewny siebie, ponieważ nie obchodzi go to, jak się wokół niego rzeczy mają”. Wszelkie inne zło pochodzi z tego zamknięcia. Oznacza bowiem uznawanie separatyzmu, odizolowania i koniecznej obrony jako zasad, w których organizuje się życie jednostki, kultury, religii, społeczeństwa. Całe nasze istnienie staje się wtedy w jakiś sposób osaczone, zatopione, okrążone przez wrogów, którzy zagrażają swą bliskością i mocą. Zamiast otwarcia i uznawania otwartego kontekstu swego bytu, zaczyna się stawiać bariery, zasieki i wytyczać granice. Zamknięcia te dotyczą tak samo konkretnego człowieka, jak też kultur, społeczności, religii itp. Świat zamknięty sprawia pozory rzeczywistości jednorodnej i świata jedynego, z którego jednak nie ma wyjścia. Jak czarna dziura pochłania on wszystko i niczemu nie pozwala wyjść na zewnątrz. Otaczają nas wtedy mury i sami jesteśmy jednym z nich dla siebie i innych. W postawach tych wyraża się grzech przeciwko światłu, które mogłoby przyjść z zewnątrz; i znieruchomienie, jakby wszystko już się stało, spełniło, zrealizowało. Postawa takiego zamknięcia kłóci się jednak z metafizyczną zasadą istnienia, w której ujawnia się, że jest coś innego niż ja sam, i jest również to, co przekracza moje doświadczenie i istnienie. W swoim bycie jesteśmy wychyleni w przyszłość, skierowani ku temu, co jest ponad ludzkim istnieniem i jako tacy otwarci ku nowym jego możliwościom. W człowieku zakorzenione jest skierowanie ku nieskończoności i wcale nie jest on zamkniętą w sobie monadą. Stawanie się polega na kruszeniu tych murów i ograniczeń nie tylko dla siebie, lecz też dla nowej rzeczywistości.

Wstęp. Człowiek i sens / 9

Rozdział pierwszy
Konteksty otwartości / 49
1. Uwarunkowania / 55
2. Teoria i praktyka / 65
3. Burzyć granice? / 75
4. Orientacja w świecie / 87
5. Egoistyczne zamknięcie / 103
6. W stronę Innego / 114
7. Ku wartościom / 137

Rozdział drugi
Otwartość i filozofia / 151
1. Pomoc poezji / 163
2. Otwartość bytu / 184
3. Nasłuchiwanie i otwieranie / 203
4. Otwartość i prawda / 247

Rozdział trzeci
Religia i otwartość / 273
1. Wspólnota i religijny indywidualizm / 281
2. Metafizyczne zamknięcie / 288
3. Religia otwarta – religia zamknięta / 312
4. Dostrzec inne religie / 323
5. Otwarty świat i nieznany Bóg / 349

Rozdział czwarty
Otwartość w spotkaniu kultur / 385
1. Spotkanie z wielością / 392
2. Kłopoty z kulturą własną / 396
3. Kłopoty z kulturą obcą / 404
4. Twórcza różnorodność / 414
5. Otwarta tożsamość / 424
6. Cel spotkań z inną kulturą / 438
7. Od uniwersalizmu do pluriwersalizmu / 447

Zakończenie. „Uczyń nas otwartymi” / 461
Literatura cytowana / 473
Indeks nazwisk / 497
Summary / 503

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum