Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus (red.)

Wolność w epoce poszukiwań

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2084-1
Publication year:
2007
Pages number:
470
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,70 zł

miękka ze skrzydełkami

Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus (red.)

Wolność w epoce poszukiwań

Kategoria produktu:

Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na IV Interdyscyplinarnej Konferencji Problemy współczesnej kultury. Konferencje te, organizowane od kilku lat przez Instytut Politologii i Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają za zadanie analizę najważniejszych problemów współczesnej kultury. W czwartej edycji tej konferencji obszarem zainteresowań stała się właśnie wolność. Wybór tematu - "KULTURA WSPÓŁCZESNA W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność" - związany był nie tylko z problemami, jakie stawia kultura wobec wolności, lecz również z pewną jej mistyfikacją. Coraz częściej bowiem dla człowieka kultury współczesnej złudzenie absolutnej niezależności ("móc czynić co chcę") staje się zasadą i sensem życia. Prowadzi to do pozornej walki o wolność, w której sądzi się już tylko, że człowiek może być wolny tylko poza relacjami, związkami itp. Z drugiej strony, zwolennicy ograniczeń i przymusów - obserwując taką wolność zamkniętą tylko do możności chcenia, możności dowolnego czynu, i widząc w tym bezsens samowoli - znajdują łatwy argument na rzecz tego, że wolność niszczy pewność, zaufanie, bezpieczeństwo, prowadzi do chaosu i pozostawia człowieka samemu sobie. Chcą oni odzwyczaić człowieka od takiej wolności, uniemożliwić tym samym samowolę i samowładztwo, widząc w tym przeszkodę i zagrożenie dla człowieka, kultury i świata. Jednak te dyskusje i spory wyrastają wokół mistyfikacji wolności, wyrażającej się w jej rozważaniu poza relacjami, związkami i pojmowaniem na wskroś indywidualistycznie. Jednym z zadań tej konferencji było przywrócenie właściwego obszaru dyskusji o wolności: pole to wyznacza świat relacji. Gdyż wolność zawiera w sobie zawsze jakąś relację.

Marek Szulakiewicz: Wstęp/Einieitung.
Wolność i filozofia: Marek Szulakiewicz: Wprowadzenie/Vorwort;
Tadeusz Gadacz: Granice wolności;
Andrzej Radomski: Kultura symboliczna a techniczno-użytkowa. O paradoksach związanych z wolnością we współczesnej kulturze Zachodu;
Lesław Hostyński: Granice wolności w świecie konsumpcji;
Piotr Skudrzyk: Wolność - wartość nie najwyższa;
ks. Mirosław Mróz: Wolność ukształtowana przez prawdę o relacji miłości. Glosa w sprawie poszukiwania podstaw wolności moralnej;
Ireneusz Ziemiński: Wolność a śmierć - zarys problemu;
Józef Dębowski: Wolność nauki a zasada bezzałożeniowości. Między "epistemologicznym anarchizmem" a "epistemologicznym restrykcjonizmem";
Daniel Sobota: Wolność i przestrzeń - o znajdowaniu się;
Krzysztof Wieczorek: Kartezjańskie i niekartezjańskie źródła idei wolności. Na marginesie La liberie cartesienne J.-P. Sartre'a;
ks. Bogdan Lisiak SJ: Wolność w filozofii A. N. Whiteheada i P. Teilharda de Chardina;
ks. Rafał Misiak: Wolność woli w ujęciu św. Augustyna i Schopenhauera;
Honorata Jakuszko: Idea wolności w filozofii Leonarda Nelsona;
Tomasz Wojtaś: Duchowość jako warunek wolności: na marginesie twórczości Simone Weil;
Agnieszka Wałęga: Wolność i wychowanie w myśli Jana Jakuba Rousseau;
Wiesław Trzeciakowski: Dzieło sztuki jako wyraz wolności twórcy;
Marcin Lisiecki: Zniewolenie i samotność, czyli koszmar człowieczeństwa. Na podstawie Salo, czyli 120 dni Sodomy Piera Paolo Pasoliniego.

Marian Grabowski: "Wolność Adama" a "wolność w hipermarkecie";
Jerzy Kochanowicz: Uwagi na temat koncepcji wolności w chrześcijaństwie;
ks. Antoni Siemianowski: Co Jan Paweł II wnosi do współczesnego myślenia o wolności;
Elżbieta Kotkowska: Wolność, posłuszeństwo, odpowiedzialność wobec radykalnej deinstytucjonalizacji pierwiastka religijnego;
Teresa Stanek: Biblijna koncepcja prawa Jahwe -jaki model ludzkiej wolności?;
ks. Henryk Nadrowski: Wolność twórcza a poszukiwanie sensu i godności;
ks. Józef Dębiński: Zniewolony Kościół rzymskokatolicki w Chińskiej Republice Ludowej.

Wolność i świat polityki: Marek Szulakiewicz: Wprowadzenie/Vorwort;
ks. Zbigniew Teinert: Wolność polityczna, wolność religijna. Dwie dyskusje: Spaemann - Habermas, Habermas - Ratzinger;
Magdalena Żardecka-Nowak: Moralny wymiar obywatelstwa w państwie liberalnym - I. Berlin, Ch. Taylor, S. Macedo;
Małgorzata Myśliwiec: Wolność wyboru i prawo samostanowienia a interes państwa wielonarodowego;
Dawid Bunikowski: Wolność a ingerencja prawa w sferę moralności;
Lidia Nowakowska: Wolność we współczesnym liberalizmie - przypadek austriacki;
Wiesław Wacławczyk: Wolność słowa w myśli Barucha Spinozy. Uwarunkowania historyczne i aktualność koncepcji;
Tomasz Słupik: Alexis de Tocqueville a nowoczesne rozumienie wolności u Hannah Arendt;
Tomasz Nowakowski: Kształtowanie się pojęcia wolności w Polsce średniowiecznej (do końca XIV w.); Noty o autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum