Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.)

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4148-8
Publication year:
2018
Pages number:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.)

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych

Kategoria produktu:

Monografia „Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych” jest piątą publikacją z cyklu opracowań przygotowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach projektu „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”. Tom powstał dzięki współpracy badaczy z kilku polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz akademickich, którzy dostrzegli potrzebę opisania najnowszych zmian zachodzących w językach słowiańskich pod wpływem przemian cywilizacyjno-kulturowych.  W swoich badaniach językoznawcy koncentrują się na zagadnieniach leksykalnych, w szczególności na frazeologii utrwalającej różne aspekty życia danej społeczności. Zawarte w monografii studia w pełni potwierdzają tezę, że leksykalna płaszczyzna języka jest najbardziej czuła na zmiany i przeobrażenia w rzeczywistości pozajęzykowej. Wartością publikacji jest pokazanie zarówno ogólnych mechanizmów językowych, jak i  zaprezentowanie konkretnych przykładów odzwierciedlania przez słownictwo kultury materialnej i duchowej społeczeństwa. W pierwszej części tomu czytelnik odnajdzie  studia poświęcone zjawiskom językowym obserwowanym w języku polskim i czeskim w różnych okresach historycznych oraz współcześnie. W części drugiej zapozna się z zagadnieniami języka i kultury w szerszej perspektywie, obejmującej problematykę przekładu i zjawiska językowe charakterystyczne dla obszarów przygranicznych oraz wielokulturowych.

Autorzy i redaktorzy tomu żywią nadzieję, że monografia przyczyni się do popularyzacji wiedzy o językach słowiańskich i stanie się inspiracją do podejmowania nowych tematów badawczych.

Wstęp / 9

Część I. W obrębie języków i kultur

Małgorzata Brożyna-Reczko
Metafora walki we współczesnym polskim prasowym dyskursie politycznym / 17

Iwona Burkacka
Językowe aspekty humanizacji zwierząt / 35

Małgorzata Klauze
Wpływ przemian cywilizacyjno-kulturowych na słownictwo z pola tematycznego „zdrowie i pielęgnacja zwierząt hodowlanych” (na podstawie analizy podręczników medycyny weterynaryjnej z lat 1940–1960 i wydanych po roku 2000) / 55

Izabela Kraśnicka-Wilk
Między gestem a słowem – frazeologia gestyczna w ujęciu kognitywnym / 75

Anetta Luto-Kamińska
Kultura językowa XVI wieku w kontekście obyczajowości i nieobyczajności / 89

Petr Nejedlý
Deverbativni nomina instrumenti ve starši češtině a jejich kategorizace / 109

Krystyna Nikołajczuk
Jak nie nabawić się kłopotu i odnieść sukces: kilka rozważań nad prozodią semantyczną polskich czasowników / 121

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
Ze studiów nad leksyką kulinarną w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego. Nazwy potraw, napojów i produktów spożywczych / 141

Beata Raszewska-Żurek
O mniej popularnych nazwach zbiorowości z rdzeniem społ w historii polszczyzny / 163

Štěpan Šimek
Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve staré a střední češtině ve srovnaní s jejich obrazem ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína/ 183

Miloslava Vajdlova
Slova ciziho původu ve slovnicich Daniela Adama z Veleslavina / 197

Христина Ніколайчук
Структурно-семантичні особливості польських ФО (być) w kwiecie wieku i (być) w sile wieku / 213

Część II. Na styku języków i kultur

Iryna Bundza
Polskie i ukraińskie rzeczowniki nazywające gniew w świetle gramatycznej kategorii liczby / 229

Joanna Marek
Z języka na język, z kultury na kulturę – nazwy własne w przekładzie / 245

Joanna Ewa Mielczarek
Świadectwa kultury materialnej a przynależność etniczna – uwagi na marginesie sztuki nagrobkowej cmentarza ewangelicko-reformowanego w Zelowie / 259

Liubou Padporynava
Zmiany semantyki morfemu rdzennego *korv- a zmiany motywacji polskich i kaszubskich fitonimów gwarowych / 275

Anna Papież
O metodzie poszukiwania „żywych” związków frazeologicznych oraz ich miejscu w programach nauczania języka polskiego jako obcego (komunikat) / 285

Danko Šipka
Nulta, višestruka i djelomična ekvivalencija u frazeologiji: slovensko-neslovenski kontrast / 297

Joanna Wrona
Русские заимствования в лексике сотрудников польской пограничной службы / 309

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum