• Home
  • Pedagogika
  • Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Violetta Kopińska, Beata Przyborowska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4719-0
Publication year:
2021
Pages number:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4720-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4720-6

36,00 zł

miękka

Violetta Kopińska, Beata Przyborowska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Kategoria produktu:

Publikacja zawiera analizę aktualnie obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów kształcenia. Celem badań była identyfikacja i ocena kompetencji społecznych i obywatelskich pod kątem ich nowatorstwa, skuteczności i użyteczności. Wykonane analizy pozwalają sformułować zasadniczy wniosek, że w obrębie badanych kompetencji mamy do czynienia głównie z przekształceniami, które nie powodują jakościowej zmiany podstaw programowych kształcenia ogólnego w przedmiotowym zakresie. Zmiany mające charakter ilościowy nie przyczyniły się do przeobrażeń, które tworzą lepsze, skuteczniejsze warunki do działalności wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Podstawa programowa kształcenia ogólnego promuje nieaktywne obywatelstwo oraz konserwatywną wizję państwa, społeczeństwa i jednostki.

„Wysoka świadomość Autorek ważności kompetencji społecznych i obywatelskich ma swoje odpowiedzialne przełożenie na jakość całego opracowania, od uwzględnienia płaszczyzny teoretycznej, przez znajomość podstaw prawnych i wyzwań stojących przed szkołą, tak w wymiarze idealnym – uwzględniającym trendy globalne (innowacyjność), jak i realnym – wskazującym ramy programowe polskiej szkoły, ale również możliwości i ograniczenia ich realizacji w specyficznym kontekście naszej edukacyjnej rzeczywistości”.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Inetty Nowosad, prof. UZ

„Badanie podstaw programowych jako aktu określającego zarówno idee, zakres treści, jak i efekty kształcenia jest punktem wyjścia do oceny systemu edukacji. Badanie pokazuje nie tylko zaniedbane obszary edukacji, ale również demaskuje jej upolitycznienie i niebezpieczne próby budowania tożsamości z wykorzystaniem celów ekskluzywnych”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej

Wstęp / 9

Beata Przyborowska
Nowe podstawy programowe? O innowacjach i pseudoinnowacjach w edukacji / 15
1. Wprowadzenie / 15
2. Innowacyjność i kreatywność jako warunek rozwoju społeczeństwa / 17
3. Kategoryzacja jakościowa innowacji w edukacji / 21

Violetta Kopińska
Metodologia badań /27

Hanna Solarczyk-Szwec
Quo vadis? O rozwoju społecznym ucznia w świetle podstaw programowych kształcenia ogólnego / 43
1. Wprowadzenie / 43
2. Kompetencje społeczne i obywatelskie w wymaganiach ogólnych i szczegółowych – dane kontekstowe / 46
3. Normy rozwoju społecznego a kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 57
4. Podsumowanie i wnioski / 76

Iwona Murawska
Funkcje edukacji w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Analiza na przykładzie podstaw programowych kształcenia ogólnego / 81
1. Wprowadzenie / 81
2. Szkoła: adaptacja do zmiany? / 82
3. Rzeczywistość społeczna a zmiana / 83
4. Funkcje edukacji: w służbie zmiany? 84
5. Edukacja szkolna w dobie przeciążenia informacyjnego / 93
6. Podsumowanie i wnioski / 95

Violetta Kopińska
Edukacja NIEobywateli i NIEobywatelek, czyli rzecz o (nie)umiejętnościach obywatelskich w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 99
1. Wprowadzenie / 99
2. Metodologia / 102
3. Wyniki badań / 106
3.1. Wyniki ogólne / 106
3.2. Umiejętności związane z komunikowaniem się w sferze publicznej / 111
3.3. Umiejętności związane z partycypacyjnym podejmowaniem decyzji / 111
3.4. Umiejętności związane z zaangażowaniem społecznym / 112
3.5. Umiejętności związane z krytyczną oceną / 113
3.6. Umiejętności związane ze stosowaniem procedur i prawa / 114
4. Podsumowanie i wnioski / 115

Kinga Majchrzak-Ptak
Nowe (nie)przygotowanie do (nie)pamiętania wobec wyzwań aktywnej polityki historycznej. Analiza porównawcza podstaw programowych kształcenia ogólnego / 121
1. Wprowadzenie / 121
2. Rama teoretyczno-metodologiczna / 125
3. Wyniki badań / 130
4. Podsumowanie i wnioski / 169

Izabela Symonowicz-Jabłońska
(Nie)obecność umiejętności komunikacyjnych w świetle badań kompetencji społecznych i obywatelskich w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 177
1. Wprowadzenie / 177
2. Charakterystyka badania / 180
3. Analiza i interpretacja / 182
4. Podsumowanie i wnioski / 192

Beata Przyborowska
(Nie)nowe wnioski z badań / 199

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum