• Strona główna
  • Pedagogika
  • Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Violetta Kopińska, Beata Przyborowska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4719-0
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4720-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4720-6

36,00 zł

miękka

Violetta Kopińska, Beata Przyborowska, Hanna Solarczyk-Szwec (red.)

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Kategoria produktu:

Publikacja zawiera analizę aktualnie obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów kształcenia. Celem badań była identyfikacja i ocena kompetencji społecznych i obywatelskich pod kątem ich nowatorstwa, skuteczności i użyteczności. Wykonane analizy pozwalają sformułować zasadniczy wniosek, że w obrębie badanych kompetencji mamy do czynienia głównie z przekształceniami, które nie powodują jakościowej zmiany podstaw programowych kształcenia ogólnego w przedmiotowym zakresie. Zmiany mające charakter ilościowy nie przyczyniły się do przeobrażeń, które tworzą lepsze, skuteczniejsze warunki do działalności wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Podstawa programowa kształcenia ogólnego promuje nieaktywne obywatelstwo oraz konserwatywną wizję państwa, społeczeństwa i jednostki.

„Wysoka świadomość Autorek ważności kompetencji społecznych i obywatelskich ma swoje odpowiedzialne przełożenie na jakość całego opracowania, od uwzględnienia płaszczyzny teoretycznej, przez znajomość podstaw prawnych i wyzwań stojących przed szkołą, tak w wymiarze idealnym – uwzględniającym trendy globalne (innowacyjność), jak i realnym – wskazującym ramy programowe polskiej szkoły, ale również możliwości i ograniczenia ich realizacji w specyficznym kontekście naszej edukacyjnej rzeczywistości”.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Inetty Nowosad, prof. UZ

„Badanie podstaw programowych jako aktu określającego zarówno idee, zakres treści, jak i efekty kształcenia jest punktem wyjścia do oceny systemu edukacji. Badanie pokazuje nie tylko zaniedbane obszary edukacji, ale również demaskuje jej upolitycznienie i niebezpieczne próby budowania tożsamości z wykorzystaniem celów ekskluzywnych”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej

Wstęp / 9

Beata Przyborowska
Nowe podstawy programowe? O innowacjach i pseudoinnowacjach w edukacji / 15
1. Wprowadzenie / 15
2. Innowacyjność i kreatywność jako warunek rozwoju społeczeństwa / 17
3. Kategoryzacja jakościowa innowacji w edukacji / 21

Violetta Kopińska
Metodologia badań /27

Hanna Solarczyk-Szwec
Quo vadis? O rozwoju społecznym ucznia w świetle podstaw programowych kształcenia ogólnego / 43
1. Wprowadzenie / 43
2. Kompetencje społeczne i obywatelskie w wymaganiach ogólnych i szczegółowych – dane kontekstowe / 46
3. Normy rozwoju społecznego a kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 57
4. Podsumowanie i wnioski / 76

Iwona Murawska
Funkcje edukacji w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Analiza na przykładzie podstaw programowych kształcenia ogólnego / 81
1. Wprowadzenie / 81
2. Szkoła: adaptacja do zmiany? / 82
3. Rzeczywistość społeczna a zmiana / 83
4. Funkcje edukacji: w służbie zmiany? 84
5. Edukacja szkolna w dobie przeciążenia informacyjnego / 93
6. Podsumowanie i wnioski / 95

Violetta Kopińska
Edukacja NIEobywateli i NIEobywatelek, czyli rzecz o (nie)umiejętnościach obywatelskich w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 99
1. Wprowadzenie / 99
2. Metodologia / 102
3. Wyniki badań / 106
3.1. Wyniki ogólne / 106
3.2. Umiejętności związane z komunikowaniem się w sferze publicznej / 111
3.3. Umiejętności związane z partycypacyjnym podejmowaniem decyzji / 111
3.4. Umiejętności związane z zaangażowaniem społecznym / 112
3.5. Umiejętności związane z krytyczną oceną / 113
3.6. Umiejętności związane ze stosowaniem procedur i prawa / 114
4. Podsumowanie i wnioski / 115

Kinga Majchrzak-Ptak
Nowe (nie)przygotowanie do (nie)pamiętania wobec wyzwań aktywnej polityki historycznej. Analiza porównawcza podstaw programowych kształcenia ogólnego / 121
1. Wprowadzenie / 121
2. Rama teoretyczno-metodologiczna / 125
3. Wyniki badań / 130
4. Podsumowanie i wnioski / 169

Izabela Symonowicz-Jabłońska
(Nie)obecność umiejętności komunikacyjnych w świetle badań kompetencji społecznych i obywatelskich w podstawach programowych kształcenia ogólnego / 177
1. Wprowadzenie / 177
2. Charakterystyka badania / 180
3. Analiza i interpretacja / 182
4. Podsumowanie i wnioski / 192

Beata Przyborowska
(Nie)nowe wnioski z badań / 199

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum